Publicerad: 2018-11-19 11:21 | Uppdaterad: 2018-11-20 07:40

De beviljas 12 miljoner kronor var för forskning om kombinationseffekter

Två forskare vid Karolinska Institutet beviljas tolv miljoner kronor var till sin forskning om kombinationseffekter av kemikalier, i en utlysning av forskningsrådet Formas. Totalt går närmare 30 miljoner kronor till KI-forskare vid Formas bidragsbeslut i november.

Forskare från Karolinska Institutet beviljas två av totalt tio bidrag i forskningsrådet Formas utlysning ”Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter”.

Pauliina Damdimopoulou, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, beviljas 12 miljoner kronor för sin forskning om ftalater i kvinnlig reproduktion (Phthalates in female reproduction – impact of mixture composition on hazard characterization).

Maria Kippler, Institutet för miljömedicin beviljas 12 miljoner kronor för sin forskning om effekter av exponering för toxiska metaller tidigt i livet (A systems toxicology-based approach to reveal early-life dysregulation of body functions by combined exposures to toxic metals).

Utlysningen syftar till att stärka kunskapen kring den så kallade cocktaileffekten, det vill säga kombinationseffekter av kemikalier och substanser. Forskningen som finansieras ska ha hög relevans för samhället och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ytterligare två projekt beviljas miljoner

I Formas stora kommunikationsutlysning beviljas Elin Törnqvist, enheten för toxikologiska vetenskaper, CD Swetox, 3 miljoner kronor till ett kommunikationsprojekt om nya försöksdjursfria metoder för utveckling av säkra kemikalier.

Mare Löhmus Sundström, anknuten till Institutet för miljömedicin, beviljas 2,9 miljoner kronor i Formas årliga öppna utlysning 2018, som stöder forsknings- och utvecklingsprojekt. Hennes projekt handlar om mekanismer som förbinder urban grönstruktur och hälsa.