Publicerad: 2015-11-05 08:00 | Uppdaterad: 2015-11-05 09:42

Därför ökar kombinationsbehandling överlevnaden i prostatacancer

Forskare vid Karolinska Institutet, SciLifeLab och Centrum för klinisk forskning, Västerås kan i en ny studie förklara varför kastrationsbehandling tillsammans med strålning ökar chansen till överlevnad för patienter med prostatacancer, jämfört med om de enbart får strålbehandling. Enligt resultaten, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine, bidrar kastrationsbehandlingen till att minska cancercellernas förmåga att reparera sitt DNA, vilket gör dem känsligare för strålningen.

Det är välkänt att en kombination av strålbehandling och kastrationsbehandling med hormoner ökar överlevnaden betydligt för patienter med prostatacancer jämfört med om man bara får strålbehandling. Orsaken till detta har dock hittills varit okänd. Nu visar en studie som letts av Thomas Helleday vid Karolinska Institutet/SciLifeLab att kastrationsbehandling minskar halten i kroppen av vissa proteiner som är nödvändiga för att celler ska kunna reparera skadat DNA.

Eftersom strålbehandling verkar genom att skada DNA:t och därmed döda cancercellerna så blir cellerna hos patienter som fått kastrationsbehandling mer känsliga för strålbehandling eftersom de förlorar förmågan att reparera DNA:t igen.

Vanligaste cancerformen

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Sjukdomen utgör en tredjedel av alla cancerfall hos män och orsakar 2 400 dödsfall i landet varje år. Förståelsen av mekanismerna bakom den ökade överlevanden för prostatacancerpatienter som får kombinerad kastrations- och strålbehandling kommer troligtvis att leda till bättre och mer optimerade behandlingsmetoder för dessa patienter.

Den aktuella studien har finansierat med anslag från bland annat Centrum för klinisk forskning, ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Uppsala universitet, Västmanlands cancerfond, AstraZeneca, Svenska Smärtafonden, Percy Falks stiftelse och Henning & Ida Persson forskningsstiftelse. Studien ingår också som en del i en kommande doktorsavhandling, som läggs fram av Firas L. Tarish vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet den 13 november 2015.

Publikation

Castration radiosensitizes prostate cancer tissue by impairing DNA double-strand break repair
Firas L. Tarish, Niklas Schultz, Anna Tanoglidi, Hans Hamberg, Henry Letocha, Katalin Karaszi, Freddie C. Hamdy, Torvald Granfors, Thomas Helleday
Science Translational Medicine, online 04 Nov 2015, DOI: 10.1126/scitranslmed.aac5671m Vol. 7, Issue 312, pp. 312re11