Publicerad: 2020-11-24 11:59 | Uppdaterad: 2020-11-26 14:45

Dags att söka till studentrepresentant!

MF:s och OF:s ordförande och vice-ordförande står tillsammans i trappan i Aula Medica.
MF:s och OF:s presidium träffade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning vid hennes besök på KI för att diskutera omställningen till digital undervisning och andra aktuella studentfrågor. Övre raden f.v. Jessica Härtell ordförande MF, Jesper Ruda ordförande OF. Nedre raden f.v. Puck Norell vice ordförande MF, Ida Dahlgren vice ordförande OF. Foto: Joachim Vist

Nu är det dags att söka till poster som studentrepresentant inom de olika organen på Karolinska Institutet (KI). Här har du som student möjlighet att påverka din utbildning och KI:s verksamhet. Men vad är studentrepresentation och varför är det viktigt? Vi pratade med ordföranden för Odontologiska Föreningen och ordföranden för Medicinska Föreningen för att lära oss mer.

- Studentrepresentation innebär att studenterna är med i olika organ på KI som tar beslut om och diskuterar sådant som berör utbildningen eller studenternas situation och som student har man väldigt stor chans att påverka och faktiskt göra en förändring, säger Jessica Härtell, ordförande för Medicinska Föreningen (MF). 

Jessica Härtell jobbar heltid som ordförande på Medicinska Föreningen (MF) och har tagit studieuppehåll från läkarprogrammet. I slutet av året är det dags att välja ny ordförande för MF och efter det kommer Jessica Härtell återgå till sina studier på termin nio.

Jesper Ruda är ordförande för studentkåren Odontologiska Föreningen (OF) och läser samtidigt termin fem på tandläkarprogrammet. Han har suttit på posten snart ett år och även här ska en ny ordförande väljas till nästkommande kalenderår.

- Det som många inte förstår är vilken betydelse studentinflytande har. Det är en lyx att kunna påverka sin utbildning och tillvaron på campus, säger Jesper Ruda. 

Dags att söka nästa års poster 

Som studentrepresentant kan du vara med och påverka på flera olika nivåer inom KI. 

- Vi har representanter både på kursnivå där man kan påverka det som händer just nu på ens kurs och program men vi har också studentposter på central nivå, till exempel i KI:s styrelse, Konsistoriet. Då kan man vara med och påverka stora frågor som rör alla studenter, till exempel frågor om KI:s budget, säger Jessica Härtell. 

De flesta uppdrag som studentrepresentant påbörjas i januari och sedan sitter man ett år på sin post. 

Varje höst får kårerna en lista av KI på de studentrepresentantposter som kommer finnas kommande år. Kårerna fördelar posterna mellan sig och posterna tillsätts i november och december. Det går alltså nu att söka till studentrepresentant för nästa år. På Odontologiska Föreningen hittar du information om vakanta poster på Odontologiska Föreningens Utbildningsutskotts Facebookgrupp och på Medicinska Föreningen kan du hitta information på deras hemsida.

På MF sker studentrepresentationen på programnivå genom sektionerna som representerar olika program. Och något som Jessica Härtell arbetat med under sin mandatperiod är att samordna de olika studentrepresentanterna så att kåren blir starkare och får större inflytande.  

- Jag har jobbat med att få närmre kontakt med alla våra studentrepresentanter och att de ska känna att de har en hel kår bakom sig. Då tror jag att det känns tryggare att vara studentrepresentant, säger Jessica Härtell. 

Stor chans att påverka och förbättra utbildningen 

Under våren sattes studentrepresentationen på sin spets. När det blev distansundervisning och nästan all undervisning ställdes om till digital hade OF:s och MF:s presidium dagliga avstämningar med KI:s vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson. 

- Under mötena informerade vi bland annat Annika om vad vi hört från studenter kring vad som fungerar bra eller mindre bra med den digitala undervisningen. Då märkte vi att vår feedback gav direkt effekt. Sen kunde Annika också berätta för oss vad som hände på KI och så kunde vi berätta vidare för alla våra medlemmar. Det är väldigt värdefullt att ha en sådan bra kommunikation, säger Jessica Härtell. 

Fortsatt arbete med den digitala undervisningen 

Inställda fysiska evenemang och sociala aktiviteter gör att båda kårer jobbar ännu mer aktivt med att nå ut till studenter och informera om deras arbete och vad studentrepresentation faktiskt innebär. 

Under vår och höst har mycket fokus legat på omställning till digital undervisning och för både Jessica Härtell och Jesper Ruda är det viktigt att få det att fungera långsiktigt. 

- För mig är det viktigt att hålla hög nivå på det digitala och samtidigt arbeta för att motverka fusk, säger Jesper Ruda.