Publicerad: 2017-02-15 15:49 | Uppdaterad: 2017-02-16 08:36

D-vitamin ger skydd mot luftvägsinfektioner

Frågan om D-vitamin kan minska infektionskänslighet har diskuterats länge, men hittills har säkra svar saknats. En ny omfattande studie som visar nu att D-vitamin kan ha en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ.

Porträtt Peter Bergman– Vi kan nu tydligt visa att D-vitamin verkligen har en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Effekten är störst hos de med lägst D-vitaminnivåer och daglig dosering är det som ska användas. Dessutom, och det är viktigt, finner vi inte något stöd för att D-vitamin i normala doser skulle vara farligt, vilket har hävdats i debatten, säger Peter Bergman, docent vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

Effekten varierar beroende på patientens D-vitaminnivå

Peter Bergman betonar att resultaten inte visar att alla ska ha extra D-vitamin, utan nyttan är störst hos personer med låga nivåer och hos de med ökad förekomst av luftvägsinfektioner, till exempel patienter med immunbrist. Redan friska personer blir alltså inte ännu friskare av D-vitamin.

Den aktuella studien är ett samarbete mellan forskare i 14 länder och består av en genomgång av rådata från 25 randomiserade och placebo-kontrollerade studier omfattande totalt över 11 000 personer. Arbetet har letts av forskare vid Queen Mary University of London.

Forskarna har använt sig av en metod som kallas ”meta-analys av individuella patientdata”, IPDMA-metoden (individuell patientdata meta-analys) som har en högre evidensgrad och statistisk precision jämfört med andra metoder.

Ytterligare studier behövs

Vilka som behöver extra tillskott av D-vitamin och var gränsen för brist ska dras, behöver studeras ytterligare. Resultaten visar enligt forskarna att det är viktigt att fortsätta studera D-vitaminets effekter på immunförsvaret, både i laboratoriet för att bättre förstå mekanismerna och i kliniska studier på olika patientgrupper.

– Vi genomför nu en klinisk prövning där vi testar hypotesen att D-vitamin kan minska bärarskapet av resistenta stafylokocker, MRSA, och ska precis starta en ny studie på cancerpatienter i palliativt skede där vår hypotes är att D-vitamin kan minska infektionsbörda och smärta samt öka livskvaliteten, säger Peter Bergman.

Forskningen har finansierats med anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Fakta om D-vitamin
D-vitamin bildas i huden under inverkan av solens UV-strålar men kan även tillföras via kosten. I Sverige och andra Nordeuropeiska länder finns en tydlig säsongsvariation av D-vitaminnivåer i blodet. Det finns en hypotes att låga D-vitamin nivåer kan förklara en del av den ökade infektionskänsligheten på vintern och att tillförsel av vitaminet skulle kunna skydda mot luftvägsinfektioner.

Publikation

“Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data”

Adrian R Martineau, David A Jolliffe, Richard L Hooper, Lauren Greenberg, John F Aloia, Peter Bergman, Gal Dubnov-Raz, Susanna Esposito, Davaasambuu Ganmaa, Adit A Ginde, Emma C Goodall, Cameron C Grant, Christopher J Griffiths, Wim Janssens, Ilkka Laaksi, Semira Manaseki-Holland, David Mauger, David R Murdoch, Rachel Neale, Judy R Rees, Steve Simpson,Jr Iwona Stelmach, Geeta Trilok Kumar, Mitsuyoshi Urashima, Carlos A CamargoJr, BMJ, 2017, publicerad online 15 februari, 2017, doi:dx.doi.org/10.1136/bmj.i6583