Publicerad: 2024-06-28 12:58 | Uppdaterad: 2024-06-28 12:58

Csaba Adori får Lennart Nilsson Award 2024

Pyramidceller (gröna) och amyloidplack (röda) i cortex hos en person som har gått bort i Alzheimers sjukdom.
Large pyramidal neurons (green) and dense amyloid plaques (red) in the cortex of a person who died in Alzheimer’s disease. Photo: Csaba Adori

Csaba Adori, neurobiolog vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, får priset för sitt framstående arbete inom 3D-avbildning av kroppens vävnader.

Porträtt av Csaba utomhus på KI:s campus i Solna.
Csaba Adori, researcher at the Department of Neuroscience. Photo: N/A

Hans detaljrika bilder och 3D-filmer av vävnader möjliggör för åskådaren att göra en visuell resa genom flera av kroppens organ. Detta har på ett betydelsefullt sätt bidragit till att öka omvärldens kunskap om olika organs uppbyggnad och uppkomsten av sjukdomar som Alzheimer, fettlever och cancer.

Läs en intervju Csaba Adori i den engelska nyhetsartikeln.

Motivering

Csaba Adori tilldelas 2024 års Lennart Nilsson Award för sin vetenskapliga 3D-fotografering av vävnader. I Lennart Nilssons anda synliggör han inte bara de vetenskapliga aspekterna av vävnadsstrukturer eller deras patologi, utan också skönheten i anatomiska detaljer. Hans konstnärligt presenterade bilder ger en översikt över flera millimeter med mikrometerupplösning, vilket bidrar till den vetenskapliga förståelsen av strukturer som innerörat och den mänskliga hjärnstammen. Hans material används i undervisningen, och han når utanför den akademiska världen genom att dela videofilmer av människans mikrokosmos, vilket väcker nyfikenhet och fascination.

Om stiftelsen

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.