Publicerad: 2020-04-23 19:26 | Uppdaterad: 2020-04-28 08:00

Covid-19 i trångbodda förorter

Höghus och villor i tätbebyggd förort.

Att trångboddhet ökar risken för smittspridning är allmänt känt. I trångbodda hem med flera generationer av boende saknas förutsättningar för fysisk distansering för de äldre. Likaså möjligheterna att hålla tillräckligt avstånd om någon i bostaden blir sjuk.

En arbetsgrupp bestående av personal från de arbets-och miljömedicinska enheterna i Göteborg, Lund och Stockholm samt Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har tillsammans med personer med särskild erfarenhet av trångbodda och mångkulturella områden tagit fram ett underlag för anpassad smittskyddsinformation.

Underlaget är främst avsett att användas av dem som i olika sammanhang behöver ge anpassad smittskyddsinformation till dem som lever under trångbodda förhållanden. I det fortsatta arbetet kommer enkla broschyrer och korta informationsfilmer på olika språk att tas fram, för användning av hälsoinformatörer, kulturtolkar och föreningar.

Underlag för information om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende

Kontakt

Maria Albin

Professor