Publicerad: 2023-11-01 09:08 | Uppdaterad: 2023-11-01 13:38

Ceremoni för KI:s globala masterstipendiater 2023

Årets globala masterstudenter 2023 tillsammans med KI:s rektor. Foto: Amanda Nelzén
Årets globala masterstudenter 2023 tillsammans med KI:s rektor. Foto: Amanda Nelzén

Tolv internationella masterstudenter från tio länder mottog Karolinska Institutets globala stipendium under ceremoni i Aula Medica.

Utdelning av stipendier under ceremonin i Orangeriet.
Utdelning av stipendier under årets ceremoni. Foto: Amanda Nelzén

Förutom de förväntansfulla stipendiaterna och deras sällskap, samlades programdirektörer, ansvariga från de olika mastersprogrammen och representanter från Internationella kansliet för att fira årets mottagare av KI:s masterstipendium. 

– Det är en ära att få träffa årets alla stipendiater och viktigt för KI att uppmärksamma dem. Stipendierna är ett uppskattat redskap för KI:s globala program som gynnar hela KI:s internationaliseringsarbete, Erika Dabhilkar, enhetschef vid Internationella kansliet. 
 

KI:s rektor Annika Östman Wernerson delade ut stipendierna.
Adrita Kaiser, masterstudent i global hälsa tar emot stipendiet från KI:s rektor. Foto: Amanda Nelzén

Utdelning av stipendier och tal av rektor 

På plats i Orangeriet fanns KI:s rektor Annika Östman Wernerson som delade ut stipendierna. I sitt tal underströk hon ”KI är Vi” och vikten av gemenskap – inte minst när man kommer som ny student till ett helt nytt land. Hon berättade också om studenternas betydelse för KI:s internationalisering och uppmanade dem att: ”Omfamna förändringar, söka kunskap och aldrig sluta lära”. 

Madahi Mejia, masterstudent i global hälsa och KI:s rektor.
Madahi Mejia, masterstudent i global hälsa och KI:s rektor. Foto: Emma Karlsson

Efter utdelningen av stipendierna hölls en Nobelföreläsning av Abdel El Manira, medlem i Nobelkommittén, som berättade om årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin och deras upptäckter som möjliggjorde utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. Ceremonin avslutades med en gemensam middag i Aula Medica. 

– Vi var imponerade av det tal som hölls av KI:s rektor och Nobelföreläsningen. Efter att ha lärt känna de andra pristagarna, medlemmarna i min fakultet och ledningen bättre känner jag mig ännu mer stolt över att ha fått stipendiet, säger Emile Pernet, masterstudent i biomedicin från Storbritannien. 

Möt årets masterstipendiater

Fakta om stipendiet

  • 5855 studenter ansökte till KI:s Globala Mastersprogram 2023.
  • 361 blev antagna varav 12 fick masterstipendiet. 
  • Stipendierna täcker studie- och terminsavgifter och delas ut av Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Årets masterstipendiater 2023

Stort grattis till alla stipendiater! 

Eyerusalem Abebe, Etiopien 
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

Akari Fujisawa, Japan
Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

Rafiqul Islam, Bangladesh 
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Adrita Kaiser, Bangladesh
Magisterprogrammet i global hälsa

Jiayi Li, Kina
Masterprogrammet i biomedicin

Madahi Mejia, Guatemala 
Magisterprogrammet i global hälsa

Phobe Nerone, USA
Magisterprogrammet i global hälsa

Emile Pernet, Storbritannien 
Masterprogrammet i biomedicin

Putri Rezqita, Indonesien 
Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Giulia Timm Lima, Brasilien 
Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Vasini Yugendran, Sri Lanka
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

Yophtahe Woldegerima, Etiopien
Magisterprogrammet i global hälsa