Publicerad: 2021-04-06 15:06 | Uppdaterad: 2021-04-08 09:55

Cancerforskare satsar på att nå en bredare publik

Yvonne Wengström är en av arrangörerna bakom KI:s cancerdag. Foto: Martin Stenmark

Den 29 april ordnar KI ett digitalt event med fokus på cancerforskning, där forskare och professorer samlas för att berätta om sin banbrytande forskning. Yvonne Wengström är en av arrangörerna och hoppas på ett stort deltagande och en interaktiv dialog om forskning inom området.

Varför behövs eventet ”En dag för cancerforskning”?

– Det känns viktigt att sprida nya rön från den omfattande cancerforskningen som görs på KI till en bredare publik så att patienter, anhöriga och allmänheten får kännedom om hur resultaten kan leda till förbättringar i vården och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Vilken är din roll i eventet och cancerforskning på KI?

– Jag ansvarar för arbetsgruppen som arbetar med att på olika sätt sprida resultaten av arbetet vi gör inom Cancer Research KI, den övergripande organisationen för cancerforskning inom KI. Jag jobbar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och min forskning handlar om fysisk träning efter en cancerdiagnos för att må bättre och återhämta sig både före, under och efter att behandlingen är avslutad. 

Vilka satsningar görs inom cancerforskningen?

– Det pågår alltid intensiv forskning både inom grundforskning och klinisk forskning. Till detta arbetar vi nu för att lägga fokus och resurser på preventionsforskning vid KI, det vill säga hur cancer ska kunna förebyggas.

Vilka utmaningar står cancerforskningen inför?

– Även om stora framsteg görs inom många områden så kan behandlingar förbättras för de flesta cancerformer. Det är därför viktigt för KI att stödja både grundforskning, klinisk forskning och vårdnära forskning, och se till att nya rön så fort som möjligt omsätts i nya behandlingar för att komma patienten till godo. Vi behöver dessutom utvärdera hur covid-19 har påverkat den kliniska vården, kvaliteten av cancer registrering/data och den framtida finansieringen av cancerforskningen. 

Ur programmet

Deltagande är kostnadsfritt men anmälan krävs.