Publicerad: 2021-11-09 11:00 | Uppdaterad: 2021-11-23 10:04

Brist på viktig molekyl i röda blodkroppar orsakar kärlskador vid typ 2-diabetes

röda blodkroppar
Illustration av röda blodkroppar, Pixabay.

Förändrad funktion av de röda blodkropparna leder till skador på blodkärlen vid typ 2-diabetes. Resultat från en ny studie i celler från patienter med typ 2-diabetes och i möss visar att denna effekt orsakas av brist på en viktig molekyl i de röda blodkropparna. Studien av forskare vid Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften Diabetes.

Det är känt att patienter med typ 2-diabetes löper betydande risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Dessa orsakas av skador på blodkärl i flera organ vilket leder till bland annat hjärtinfarkt, stroke, njurskador och ögonskador. De underliggande mekanismerna bakom hjärt-kärlskador vid typ 2-diabetes är dock till stora delar okända och det saknas behandling som förhindrar att sådana skador uppstår.

De senaste årens forskning har visat att de röda blodkropparna, vars viktigaste uppgift är att transportera syre till kroppens olika organ, förändras vid typ 2-diabetes och kan bidra till de kärlskador som uppstår som komplikationer vid typ 2-diabetes. Forskare vid Karolinska Institutet har i celler från patienter med typ 2-diabetes och i möss studerat vilka förändringar i de röda blodkropparna som kan förklara de skadliga effekterna vid typ 2-diabetes.

Minskade nivåer microRNA-210

Forskarna fann att nivåerna av molekylen microRNA-210 var kraftigt minskade i röda blodkroppar från 36 patienter med typ 2-diabetes jämfört med röda blodkroppar från 32 friska individer. MicroRNA tillhör en grupp molekyler som har en reglerande effekt på cellernas funktion. Minskningen av microRNA-210 ledde till ökad bildning av fria syreradikaler i blodkärlsväggen och skada på de celler som täcker blodkärlens insida, så kallade endotelceller. I laboratorieförsök ökades mängden microRNA-210 i de röda blodkropparna vilket förhindrade uppkomsten av skador på blodkärlen.

Zhichao Zhou och John Pernow
Från vänster, Zhichao Zhou och John Pernow vid KI. Privata foton.

– Resultaten visar på en tidigare okänd orsak bakom kärlskador vid typ 2-diabetes. Vi hoppas att fynden ska bana väg för nya behandlingar som syftar till att återställa mängden microRNA-210 i de röda blodkropparna och därigenom minska risken för kärlkomplikationer vid diabetes, säger studiens korresponderande författare Zhichao Zhou, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som genomförde studien med bland annat Professor John Pernow vid samma institution.

Forskningen finansierades av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Region Stockholm, Karolinska Institutets Fonder, Diabetes Wellness Research Foundation, EFSD/Sanofi European Diabetes Research Programme in Macrovascular Complications, Loo och Hans Ostermans Stiftelse, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, von Kantzows Stiftelse och Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Publikation

Downregulation of erythrocyte miR-210 induces endothelial dysfunction in type 2 diabetes”, Zhichao Zhou, Aida Collado, Changyan Sun, Yahor Tratsiakovich, Ali Mahdi, Hanna Winter, Ekaterina Chernogubova, Till Seime, Sampath Narayanan, Tong Jiao, Hong Jin, Michael Alvarsson, Xiaowei Zheng, Jiangning Yang, MD, Ulf Hedin, Sergiu-Bogdan Catrina, Lars Maegdefessel, John Pernow, Diabetes, online 9 november, 2021 doi: 10.2337/db21-0093