Publicerad: 2022-06-01 14:49 | Uppdaterad: 2022-07-07 15:06

Björn Meister tilldelas Pedagogiska priset 2022

Björn Meister vid institutionen för neurovetenskap tilldelas 2022 års pris för sitt mångåriga engagemang i undervisningen på flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram.

Björn Meister, professor i mikroskopisk anatomi vid institutionen för neurovetenskap. Foto: Stefan Zimmerman

Priskommitténs motivering:

Björn Meister har i många år varit drivande, nytänkande och innovativ i utvecklingen av undervisningen, bland annat genom att ha införlivat digitaliserad pedagogik som underlättar kopplingen mellan basvetenskaplig och klinisk kunskap. Björn har även spelat en avgörande roll för vidareutvecklingen av andra lärandematerial inom histologi och anatomi tillsammans med studenter.

Med små resurser har embryon till idéer om pedagogisk utveckling blivit nyttiga och brett implementerade delar av undervisningen på flera program. Björn är också ansvarig för tutorverksamhet inom histologi- och anatomiundervisningen, där äldre studenter bidrar till att undervisa studenter på tidigare terminer.

Björn har under många år varit grundutbildningsansvarig på institutionen för neurovetenskap samt varit en aktiv deltagare i flera nämnder, kommittéer och arbetsgrupper på KI. Han är en särskilt uppskattad pedagogisk lärare, kollega och handledare.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår.