Publicerad: 2020-09-22 15:08 | Uppdaterad: 2021-01-25 12:46

Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2020 för forskning inom Klinisk neurologi tilldelas Federico Iovino

Gruppbild på forskargruppen utomhus under träd.

Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2020 för forskning inom Klinisk neurologi – särskilt inflammatoriska mekanismer som påverkar centrala eller perifera nervsystemets funktion, har tilldelats KI forskare Federico Iovino. Priset på 1 miljon kronor delas ut årligen och fördelas delvis som ett individuellt pris à 50 000 kr, delvis som ett forskningsanslag à 950 000 kr.

Federico Iovino är forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, i Birgitta Henriques-Normarks grupp, och belönas nu med Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris 2020 för sitt arbete kring neurologiska skador efter bakteriell infektion i det centrala nervsystemet och mer specifikt för sina undersökningar kring mikroglia och dämpning av den inflammatoriska reaktionen vid hjärnhinneinflammation.

Bjarne Ahlström efterlämnade vid sin bortgång hela sin kvarlåtenskap till stiftelsen vars ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom området medicin, samt lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom dessa ämnen.

Vad innebär priset för dig och din forskning?

porträttbild av Federico Iovino.
Federico Iovino. Foto: Melania Minoia

– Jag är hedrad att få detta pris eftersom det är ett kvitto på att den forskning vi bedriver och våra resultat anses viktiga, ur både ett vetenskapligt och ett medicinskt perspektiv, säger Federico Iovino.

– Vår forskning rör främst grundläggande biologi, men alla våra projekt har en translationell medicinsk vinkel. Vårt yttersta mål är i själva verket att utveckla nya metoder för att förstärka hjärnans immunförsvar mot bakteriella infektioner och även att skydda nervceller från interaktion med bakterier.

– Finansieringen från stiftelsen är oerhört viktig eftersom den kommer att tillåta mig och mitt team att fortsätta med vår forskning under de kommande två åren.

Vad händer framöver?

– Nästa steg är att till fullo förstå de molekylära mekanismer som kännetecknar oskadliggörandet av bakterier genom mikroglia; vi vill identifiera pneumokockers proteiner, som världen över är den främsta orsaken till bakteriell hjärnhinneinflammation och som stimulerar mikroglia till fagocyter (celler som utgör del av kroppens ospecifika försvar), som dödar bakterier. Parallellt vill vi förstå hur pneumokocker i hjärnan interagerar med nervceller och orsakar nervcellers död, vilket är viktigt eftersom det hos många patienter som återhämtar sig från bakteriell hjärnhinneinflammation kan förekomma neurologiska biverkningar i form av hörselnedsättning, kognitiva och/eller motoriska funktionshinder på grund av bakterieinfektionen som skadat nervsystemet.

– Vi hoppas kunna offentliggöra våra första resultat i slutet av detta år.

Prisutdelningen äger rum den 29 september 2020, i form av en lunchceremoni som anordnas av Stiftelsen Bjarne Ahlströms Minnesfond för Medicinsk Forskning. 

Kontakt

Federico Iovino Senior Forskare