Publicerad: 2021-08-19 10:23 | Uppdaterad: 2021-11-25 10:11

BioNut-forskare tilldelas EFSD / Novo Nordisk Future Leaders Award

Rongrong Fan, Institutionen för biovetenskaper och näringslära.

Rongrong Fan, forskarassistent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära är bland de fyra bidragsgivare i Europa som 2021 har fått EFSD / Novo Nordisk Future Leaders Award om 5 miljoner DKK för 5 år. Detta mycket konkurrenskraftiga anslag stöder unga, lovande forskare med spetskompetens som vill fortsätta sin karriär i Europa inom forskning om mekanismerna bakom diabetes.

Från epigenetik till funktionell epigenetik: undersökning av enhancers och silencers i mänsklig metabolisk vävnad

Rongrong Fan, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, har tilldelats anslag för projektet: "From epigenetics to functional epigenetics: investigating enhancers and silencers in human metabolic tissues"

Typ 2-diabetes står för 90% av alla fall av diabetes och håller på att bli en global pandemi.

Rongrong Fans forskning fokuserar på transkriptionell reglering av metabolism och inflammation i de stora metaboliska organen (såsom fettvävnad, lever) och immunceller. Teamets senaste upptäckt avslöjade dubbla roller för icke-kodande genomiska regioner och deras samspel med lokala transkriptionsfaktorer och kofaktorer för att kontrollera genuttryck1. Störning av en sådan process, dvs genom mutationer i genomet, leder till metaboliska dysregleringar och är kopplad till fetma-inducerad insulinresistens1-3.

"Genom att utveckla nya funktionella screeningtekniker kan vi nu systematiskt studera de molekylära egenskaperna och regleringsmekanismerna för dessa regioner i mänskliga metaboliska vävnader genomomfattande", säger Rongrong Fan. 

"Vi hoppas kunna öka vår kunskap om den funktionella genomiska grunden för sjukdomen avsevärt. Sådan information är avgörande för att utveckla personliga terapeutiska strategier som i slutändan kommer att gynna patienterna".

Referenser

1. Huang, Z., et al. The corepressors GPS2 and SMRT control enhancer and silencer remodeling via eRNA transcription during inflammatory activation of macrophages. Molecular Cell 2021. 81(5):953-968.

2. Liang, N., et al. Hepatocyte-specific loss of GPS2 in mice reduces non-alcoholic steatohepatitis via activation of PPARα. Nature Communications 2019. 10:1684.

3. Fan, R.R., et al.  Loss of the corepressor GPS2 sensitizes macrophage activation upon metabolic stress induced by obesity and type 2 diabetes. Nature Medicine 2016. 22(7):780-91.

Kontakt

Rongrong Fan Senior Forskare