Publicerad: 2021-11-01 09:07 | Uppdaterad: 2021-11-01 09:09

BioNut-forskare får KID-medel

åtta foton på forskare
Forskare vid BioNut. Foto-kollage.

70 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i 2021 års utlysning och åtta av dem är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, något som prefekten ser som en mycket uppskattad verifiering av den höga kvaliteten på både de etablerade och de nya forskarna vid institutionen.

Kommittén för utbildning på forskarnivå har fattat beslut om fördelningen av medel bland ansökningarna i 2021 års KID-utlysning. Åtta av de sjuttio forskare vid KI som fick KID-medel 2021 är verksamma vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut). Hur medlen fördelas baseras på kvalitet med avsikt att främja god handledning, en god doktorandforskningsmiljö och spetskompetens inom forskning.

Professor Janne Johansson, prefekt vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Foto: Stefan Zimmerman

"Sju av de åtta forskarna på BioNut som fått KID-medel är inte professorer vid institutionen och en är ännu inte gruppledare, vilket tyder på en stark potential för framtiden", säger Janne Johansson, prefekt vid institutionen. "KID-projekten täcker många olika ämnen, såsom hormonreglering, åldrandemekanismer, epigenetik, biomaterial och molekylära chaperoner och denna bredd är också mycket uppmuntrande för institutionens framtid."

Grattis till de åtta bidragstagarna vid BioNut

Profile image

Axel Abelein

Projekttitel: "Det anti‐amyloida BRICHOS proteinet – en potentiell nyckel för att bota Parkinsons sjukdom"
Profile image

Andreas Lennartsson

Projekttitel: "Epigenetisk reglering av barnleukemier med KMT2A kromosomala translokationer"
Profile image

Ivan Nalvarte

Projekttitel: "Östrogenreceptorn beta i Alzheimers sjukdom"
Profile image

Federico Pietrocola

Projekttitel: "Immunterapi för att eliminera senescenta celler vid fibrotiska sjukdomar"
Profile image

Christian Riedel

Projekttitel: "Studie av en ny mekanism genom vilken mitokondrier modulerar resultatet av reducerad insulin/IGF‐ signalering och bromsar åldringsprocessen"
Profile image

Anna Rising

Projekttitel: "Nästa generations sekvenseringsmetoder för utveckling av ett nytt biomaterial"
Profile image

Eckardt Treuter

Projekttitel: "Epigenetiska mekanismer bakom leverfysiologi och leversjukdom"
Profile image

Cecilia Williams

Projekttitel: "Molekylära könsskillnader och östrogenreceptor beta påverkar utveckling av kolorektalcancer"