Publicerad: 2023-12-03 18:24 | Uppdaterad: 2023-12-04 21:37

Bidrag inom klinisk behandlingsforskning till tio KI-forskare

Forskning om hälsa
Foto: Getty Images.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Tio av dem är forskare vid Karolinska Institutet.

Syftet med Vetenskapsrådets bidrag är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. 

Bidraget delas ut under upp till fyra år och ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Tio forskare på Karolinska Institutet får bidrag. 

Bidrag till forskningsmiljö

Forskare: Katerina (Aikaterini) Chatzidionysiou vid institutionen för medicin, Solna, 
Projekttitel: "Effektivitet och säkerhet av tidig användning av IL-6 blockad versus kortison för behandling av artrit orsakad av checkpoint hämmare: en randomiserad, proof-of-concept, kontrollerad klinisk prövning."
Anslag: 19 013 750 kronor

Forskare: Johan Engdahl vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Projekttitel: "Randomiserad registerbaserad studie mellan standardiserad och utökad EKG-undersökning efter stroke eller TIA för att detektera förmaksflimmer och minska risken för stroke - AF SPICE."
Anslag: 12 295 000 kronor 

Forskare: Kristina Gemzell Danielsson vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
Projekttitel: "Mifepriston och Letrozol jämfört med metotrexat för behandling av ektopisk graviditet - en randomiserad, kontrollerad, non-inferiority studie (MILE)."
Anslag: 10 917 929 kronor

Forskare: Erik Näslund vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Projekttitel: "En randomiserad kontrollerad prövning av metabolkirurgi hos patienter med genomgången hjärtinfarkt."
Anslag: 18 722 000 kronor

Forskare: Angelica Linden Hirschberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
Projekttitel: "Immunmodulerande terapi för att återställa äggstockarnas funktion och förbättra fertiliteten hos kvinnor med autoimmun prematur ovariell insufficiens – en placebokontrollerad, randomiserad studie."
Anslag: 14 043 750 kronor

Projektbidrag

Forskare: Sverker Johansson vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projekttitel: "One size” passar ingen – utveckling av en personcentrerad adaptiv mobilhälsolösning för fysisk aktivitet efter stroke eller transitorisk ischemisk attack."
Anslag: 1 115 318 kronor

Forskare: Peter Lindholm vid institutionen för fysiologi och farmakologi
Projekttitel: "Deltagande i internationell multicenterstudie för behandling av nekrotiserande fasciit med adjuvant hyperbar syrgas."
Anslag: 1 200 000 kronor

Forskare: Agneta Månsson-Broberg vid institutionen för medicin, Huddinge
Projekttitel: "Behandling av immuncheckpoint inhibitor relaterad myokardit."
Anslag: 1 140 075 kronor

Forskare: Mikael Tiger vid institutionen för klinisk neurovetenskap
Projekttitel: "Randomiserad klinisk prövning av anestesidosens betydelse vid elbehandling mot depression."
Anslag: 1 200 000 kronor

Forskare: Vilija Oke vid institutionen för medicin, Solna
Projekttitel: "Rituximab behandling för patienter med auto-antikropps medierad fibromyalgi (RAFT), randomiserad dubbelblind placebo kontrollerad studie (RCT)."
Anslag: 1 200 000 kronor