Publicerad: 2017-09-11 15:00 | Uppdaterad: 2023-04-13 11:11

Beteenden anses mer moraliska ju vanligare de är

Är det mindre fel att smita från skatten om de flesta gör så? En ny studie från Karolinska Institutet visar att vår syn på vad som är moraliskt rätt eller fel påverkas av hur utbrett beteendet är. Resultaten, som presenteras i Journal of Experimental Psychology: General, kan öka förståelsen för de psykologiska mekanismer som ligger bakom attitydförändringar i samhället.

Sociala normer kring vad som är rätt och fel är viktiga för välfungerande samhällen. Sådana moralnormer är dock föränderliga, men de psykologiska mekanismer som ligger bakom dessa förändringar har varit okända. Nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet att vår syn på både egoistiska och altruistiska beteenden förändras beroende på hur vanliga beteendena är.

Resultaten baseras på ett antal beteendeexperiment, matematiska beräkningsmodeller och datorsimuleringar. Försökspersonerna observerade först andras beteenden i ett så kallat ”public goods game” där spelarna får en summa pengar och sedan i olika utsträckning väljer att investera pengarna så att de är till fördel för alla i gruppen, alternativt behålla alla pengar för sig själva. Efter varje omgång fick försökspersonerna skatta de olika valen som moraliskt rätt eller fel, och bedöma om valen borde bestraffas genom att spelarnas vinst minskas.

Bygger på ett tankefel

Ett altruistiskt beteende ansågs alltid mer moraliskt rätt än ett egoistiskt, men båda beteenden skattades som mer moraliska och mindre förtjänande av bestraffning om majoriteten ägnade sig åt dem än om de var ovanliga. Hur vanligt det själviska beteendet var påverkade även försökspersonernas villighet att själva betala för att bestraffa själviska personer.

– Toleransen mot det egoistiska beteendet ökade när majoriteten av spelarna behöll pengarna själva, vilket förvånade mig. Att ett beteende är vanligt betyder ju inte automatiskt att det är rätt – detta bygger på ett tankefel där man blandar ihop fakta och moraliska värderingar, säger Andreas Olsson, forskargruppledare och universitetslektor vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Studien visar att synen på vad som är moraliskt rätt och fel har stora likheter med social konformitet, att vi människor tenderar att anpassa oss till omgivningen och andra människors beteenden. Det gör att förändringar i den sociala miljön snabbt kan komma att förändra människors moraliska värderingar.

Förklarar varför attityder förändras

– Detta är intressant ur en rad olika aspekter och skulle kunna förklara varför attityder förändras över tid, till exempel när det gäller synen på kollektiv nytta eller laglydighet, säger Björn Lindström, postdoc vid Zürich universitet samt vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.

Forskningen har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond, Europeiska forskningsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Forte.

Publikation

Björn Lindström, Simon Jangard, Ida Selbing och Andreas Olsson
The role of a “common is moral” heuristic in the stability and change of moral norms
Journal of Experimental Psychology: General, online 11 september 2017