Publicerad: 2021-08-13 11:36 | Uppdaterad: 2022-11-14 10:47

Besväras du av förmaksflimmer?

dekorativ bild
IstockPhoto Foto: By Sonmez

Om du känner dig orolig eller begränsad på grund av flimret, är du välkommen att anmäla dig till Karolinska Institutets studie där forskare undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan öka livskvaliteten hos personer med förmaksflimmer. Det är lätt att ansöka och inga fysiska besök krävs. Läs mer nedan om hur man deltar.

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtsjukdom som beror på en störd elektrisk aktivering av hjärtats förmak och yttrar sig genom oregelbunden och ibland snabb puls. Symtomen kan göra det obehagligt med t.ex. fysisk aktivitet eller att delta i sociala sammanhang. Det finns forskning som visar att många med förmaksflimmer utvecklar en oro kring sitt hjärta och de symtom som flimret ger, t.ex. hjärtklappning. Oro och stress på grund av symtom kan leda till minskad livskvalitet.

 Kort om studien

KBT har i flera studier visat sig effektiv vid olika fysiska sjukdomar som påverkar livskvalitet och välmående. I den här studien vill forskare undersöka om två olika internet-baserade KBT-behandlingar vid förmaksflimmer leder till förbättrad livskvalitet och minskar symtom hos patienter. Studien genomförs i samarbete mellan psykologer och hjärtläkare.

Vem kan anmäla sig

Studien vänder sig till dig som:

  • är diagnosticerad med paroxysmalt (återkommande men inte hela tiden) förmaksflimmer,
  • har besvär av flimmer minst 1 gång per månad (i genomsnitt)
  • besväras av oro för flimret och/eller upplever dig hindrad av flimret.
  • är mellan 18-75 år.
  • är bosatt och skriven i Sverige
  • inte har deltagit i någon tidigare studie av KBT vid förmaksflimmer

Deltagande i studien innebär 10 veckors KBT-behandling via internet.

Anmälan

Läs mer om studien och anmäl dig här. Efter att du fyllt i anmälan kommer du att kontaktas av en forskningssköterska för mer information.

Resultat

Resultaten från studien, som undersöker effekten av KBT-behandling på livskvalitet och symtom för personer med återkommande förmaksflimmer, ska kunna ge underlag för att KBT-behandling vid flimmer kan erbjudas patienter i reguljär vård.

 

Kontaktperson för studien: