Publicerad: 2021-09-08 13:31 | Uppdaterad: 2021-09-08 13:31

Autofagi vid stora mänskliga sjukdomar - ny artikel i The EMBO Journal

Autophagy formation
Autofagi-bildning. Foto: Gerald McInerney

I denna artikel undersöker Federico Pietrocola och kollegor i samförstånd den patofysiologiska relevansen av autofagi vid mänskliga sjukdomar, samtidigt som den terapeutiska potentialen hos autofagicentrerade strategier på kliniken lyfts fram. Denna artikel representerar en anmärkningsvärd kollektiv ansträngning från det internationella autofagiska samhället, som tjänar som en guide för grundläggande och kliniska forskare för att få mer insikter om denna fascinerande process.

Autofagi hänvisar till molekylära vägar för bevarande av cellulär- och organismhomeostas och fram till nu har tre huvudsakliga former beskrivits.

I en ny artikel i The EMBO Journal, granskar och diskuterar Federico Pietrocola, vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, och hans kollegor preklinisk data och kopplar autofagiska störning till patogenesen vid stora mänskliga sjukdomar, däribland cancer, samt kardiovaskulär, neurodegenerativ, metaboliska, lung-, njur-, infektions-, muskuloskeletala och okulära störningar.

De avslutar med att föreslå idéer för framtida studier och belyser några av de allmänna uppfattningar som framkommit, som att modulering av autofagi för terapeutiska ändamål fortfarande är en lovande strategi för behandling av flera mänskliga sjukdomar.

Kontakt

Federico Pietrocola Forskarassistent