Publicerad: 2020-05-13 10:09 | Uppdaterad: 2020-05-13 10:17

Att hitta nålen i höstacken

I en ny studie visar forskare från Karolinska Institutet och Oxfords universitet hur det går att identifiera små molekyler som binder till transportproteiner. Studien publicerades nyligen i tidskriften Nature Methods.

Michael Landreh Foto: Michael Landreh

– Många processer i cellerna kontrolleras av små molekyler, som till exempel aktivering och deaktivering av transportproteiner i cellmembranen. Om vi kan hitta molekyler som binder till transportproteiner, kan vi kontrollera vad som transporteras in och ut ur cellerna, förklarar Michael Landreh, vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet och medförfattare till artikeln.

Genom att isolera, mäta, och fragmentera intakta proteiner har forskarna lyckats hitta små molekyler som legat gömda inuti stora proteinkomplex, som till exempel läkemedel eller lipider från cellmembranen.

Metoden skulle kunna bidra till att utveckla ny antibiotika, men även hitta molekyler som styr hur läkemedel tar sig in i cancerceller.

Publikation

Combining native and 'omics' mass spectrometry to identify endogenous ligands bound to membrane proteins.
Gault J, Liko I, Landreh M, Shutin D, Bolla JR, Jefferies D, et al
Nat. Methods 2020 May;17(5):505-508

Kontakt

Michael Landreh Senior Forskare