Publicerad: 2018-05-03 12:52 | Uppdaterad: 2021-02-25 16:35

”Att forska om personlig assistans tycker jag är viktigt”

Porträttbild på Lill Hultman utomhus med en gräsmatta i bakgrunden.
Lill Hultman Foto: N/A

Hallå där Lill Hultman, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. I din doktorsavhandling ger du en djupare förståelse av personlig assistans, ur både unga assistansanvändares och handläggares perspektiv. Nyligen kom regeringens nya direktiv till LSS-utredningen där bland annat assistansersättningen ingår.

 Vad tror du att det innebär för de unga assistansanvändarna och för handläggarna?

– Den största skillnaden är att besparingskravet på personlig assistans har tagits bort, samt att slutdatumet för utredningen har skjutits fram till december. Detta är glädjande och känns som ett steg i rätt riktning, samtidigt som det återstår mycket för att återställa LSS-lagstiftningen till dess ursprungliga intentioner. Sverige har godkänt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Kan du beskriva några resultat som doktorsavhandlingen visar?

– Resultaten visar att ungdomarna vill ha möjlighet att göra samma saker och val som jämnåriga ungdomar. För ungdomarna i den här studien var tillgång till personlig assistans en förutsättning för att kunna uppnå detta. Avhandlingen visar också att ungdomarna helst hade sluppit behovsbedömningsmöten, eftersom de anser att det är kränkande att visa upp sin funktionsnedsättning och beskriva vad de inte kan. Ungdomarna upplever inte att de har något inflytande över vare sig mötets struktur, innehåll eller de beslut som har en stor påverkan på deras livssituation. Jag kommer också fram till att socialarbetarna, i brist på rättsliga normer eller prejudicerande domar, vänder sig till sig själva och sina egna värderingar.

Varför valde du att forska om just detta?

– Att forska om personlig assistans tycker jag är viktigt, därför att assistansreformen öppnar upp för en dialog kring vad vi anser vara det goda samhället. Att tillförsäkras rätten att kunna leva ett liv som andra ställer stora krav på en fungerande välfärdsstat.

Vad ska du göra nu?

– Efter disputationen vill jag fortsätta med forskning utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Barn och unga med funktionshinder är en heterogen grupp och av den anledningen är det än viktigare att låta dem komma till tals om sina individuella upplevelser och erfarenheter. Dessutom visar tidigare forskning att det som barn och unga tycker ofta skiljer sig från vad vuxna tror att barn och unga tycker och tänker.

Doktorsavhandling

Live life! Young peoples' experience of living with personal assistance and social workers' experiences of handling LSS assessments from a Child perspective
Lill Hultman, Karolinska Institutet (2018), ISBN: 978-91-7831-062-3

Den 24 maj 2018 försvarar Lill Hultman sin avhandling på Stockholms sjukhem i Magnus Huss Aula.