Publicerad: 2024-03-01 14:38 | Uppdaterad: 2024-03-01 14:49

Ashley Moffett och Peter Thelin nya hedersdoktorer vid KI

Konstverk på väggen av gyllene salen med sittande bankettgäster i bakgrunden.
Den 26 april sker den formella ceremonin för KI:s nya hedersdoktorer vid promovering i Stockholms stadshus (foto från tidigare promovering). Foto: Linnea Bengtsson

Karolinska Institutet har beslutat att utse Ashley Moffett, professor emerita vid University of Cambridge, Storbritannien, och Hjärnfondens ordförande Peter Thelin till hedersdoktorer för storartade insatser för vetenskapen respektive för KI. Den formella ceremonin sker i samband med promovering i Stockholms stadshus den 26 april.

Professor Ashley Moffet tilldelas KI:s hedersdoktorat för livslånga forskningsinsatser som har lett till banbrytande insikter om biologiska mekanismer bakom allvarliga sjukdomstillstånd associerade till graviditet. 

Hit hör havandeskapsförgiftning (preeklampsi), intrauterin tillväxthämning (IUGR) och oförklarlig fosterdöd. Allvarliga tillstånd som drabbar upp till 10 procent av alla graviditeter.

Fokus på sjukdomar under graviditeten

Genom sin forskning har Ashley Moffet funnit att dessa sjukdomstillstånd har sitt ursprung i kritiska interaktioner mellan naturliga mördarceller (NK-celler) i deciduan, den del av livmodern där embyot inplanteras, och de celler som bildar moderkakan (trofoblaster) som härrör från fostret.

Porträtt av Ashley Moffat, ny hedersdoktor vid KI.
Ashley Moffet är ny hedersdoktor vid KI. Foto: Bill Knight.

– Jag är djupt hedrad över att motta ett hedersdoktorat från Karolinska Institutet. Det är på Karolinska Institutet som NK-celler en gång upptäcktes och beskrevs. Dessa banbrytande studier har haft en avgörande betydelse för mitt arbete som forskare, säger Ashley Moffett, som är läkare och specialist inom obstetrik och gynekologi.

Internationellt har Ashley Moffett uppmärksammats för sina insatser i utvecklingsländer som till exempel Uganda. Där har hon bidragit till att utveckla nationella program för forskning, utbildning och kunskapsspridning inom mödrahälsovård. 

Nyckelperson för forskningsfinansiering

Peter Thelin, Hjärnfondens ordförande och medgrundare till finansbolaget Brummer & Partners, har i mer än ett decennium lagt ner oräkneliga timmar och ett stort engagemang i forskningen på Karolinska Institutet. 

Det är insatser som resulterat i långvarig forskningsfinansiering för många forskargrupper på KI.

Porträtt av Peter Thelin, ny hedersdoktor vid KI.
Peter Thelin är ny hedersdoktor vid KI. Foto: Dan Coleman.

– Jag är stolt och väldigt glad över detta erkännande. Jag har haft förmånen att arbeta för KI i över 15 år samt varit en enskild donator. Som ordförande i Hjärnfonden har jag fått återkommande bekräftelse på hur ledande KI:s forskning är. Jag ska förvalta titeln väl, säger Peter Thelin. 

Peter Thelin var en aktiv deltagare i kampanjkommittén under jubileumskampanjen vid KI:s 200-årsjubileum 2010. Kampanjkommittén samlade in 1 miljard kronor och KI knöt nya kontakter med donatorer inom många olika delar av samhället. 

Ökade anslag för forskning om hjärnans sjukdomar

Peter Thelin har också haft en viktig roll som medlem och rådgivare i KI:s placeringsråd och i KI:s filantropiska råd.

Sedan Peter Thelin blev ordförande i Hjärnfonden 2016 har både insamling och utdelning av medel ökat kraftigt. 

Detta har lett till tydligt ökad förståelse för komplexa processer i hjärnan och därmed nya behandlingsstrategier för sjukdomar som stroke, Parkinson, ALS och Alzheimer.