Publicerad: 2013-11-04 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-05 21:24

Ärrbildning från stamceller hjälper efter ryggmärgsskada

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet har ärrvävnaden som bildas av stamceller efter en ryggmärgsskada inte en negativ effekt på funktionsåterhämtningen. Tvärtom behövs ärrbildningen från stamceller för att begränsa skadan. Fynden, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science, pekar på att ärrvävnaden motverkar att skadan blir större och hjälper skadade nervceller att överleva.

Vid ryggmärgsskador kapas de nervfibrer som leder signaler mellan hjärnan och resten av kroppen. Beroende på var skadan sitter och hur utbredd den är resulterar en ryggmärgsskada i olika grader av förlamning. Funktionsnedsättningen är oftast livslång, eftersom de nervfibrer som gått av inte växer ut igen. Den ärrvävnad som bildas vid ryggmärgsskadan har ansetts hindra återväxt av nervfibrer. Det har föreslagits att nervfibrerna skulle kunna återväxa och funktionen förbättras om ärrbildningen hämmas och många föreslagna behandlingsstrategier har riktats in på att minska bildningen av ärrvävnad.

I den aktuella studien tittade forskarna närmare på stamceller som finns i ryggmärgen, vilka utgör en av de huvudsakliga källorna till ärrvävnaden. Forskarna hindrade stamcellerna i ryggmärgen hos möss från att bilda nya celler efter en skada. De fann att när ärrbildningen blockerats på detta sätt sprack skador på ryggmärgen med tiden upp allt mer, vilket resulterade i att ytterligare nervfibrer gick av. Dessutom dog fler nervceller i ryggmärgen hos de djur där stamcellerna hämmats, jämfört med de möss som kunde bilda normal ärrvävnad.

– Ärrbildning från stamceller visade sig vara nödvändigt för att stabilisera skadan och motverka att den blir ännu större. Ärrvävnaden stimulerade också överlevnaden av skadade nervceller. Våra resultat tyder på att ökad, snarare än minskad, ärrbildning från stamceller skulle kunna begränsa konsekvenserna av en ryggmärgsskada, säger Jonas Frisén, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, som är ansvarig för studien.

Enligt tidigare studier i försöksdjur kan funktionen förbättras genom att stamceller transplanteras till den skadade ryggmärgen. Ett alternativ till celltransplantation skulle enligt de nya resultaten kunna vara att utveckla sätt för att stimulera ryggmärgens egna stamceller.

Studien har finansierats med anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Tobias Stiftelsen, AFA Försäkringar, StratRegen och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Hitta mer information i pressmeddelandet om studien

Se en film (engelska)

Publikation

Resident neural stem cells restrict tissue damage and neuronal loss after spinal cord injury in mice.
Sabelström H, Stenudd M, Réu P, Dias D, Elfineh M, Zdunek S, et al
Science 2013 Nov;342(6158):637-40