Publicerad: 2018-08-02 07:53 | Uppdaterad: 2018-08-03 13:20

ARHP Lifetime Achievement Award till Christina Helging Opava!

Christina Helging Opava Foto: Magnus Glans

Professor Christina Helging Opava vid sektionen för fysioterapi (NVS) har tilldelats ARHP Lifetime Achievement Award.

Association of Reumatology Health Professionals (ARHP) är en del av American College of Rheumatology (ACR). ARHP riktar sig mot hälsoprofessioner specialiserade inom reumatologi, såsom sjuksköterskor såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, forskare med flera.

ARHP Lifetime Achievement Award är den högsta hedersutmärkelse som tilldelas en nuvarande eller tidigare medlem av ARHP som hållbart och varaktigt bidragit till det reumatologiska fältet och hälsoprofessionerna inom reumatologi.

Mottagaren erhåller 5 500 USD som delas ut under ARHP's årliga möte i Chicago i oktober. Ceremonin hålls den 20 oktober vid ACR/ARHP Opening Lecture and Awards Session.

Dokument