Publicerad: 2022-11-18 11:39 | Uppdaterad: 2022-11-21 09:41

Anslag från Vetenskapsrådet till BioNut 2022

Illustration of a man with a DNA helix as legs, raising his arms in celebration.
Foto: Gordon Johnson/Pixabay CC0

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar, tilldelades forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära forskningsanslag för åren 2023-2026.

Vi gratulerar alla bidragstagarna!

Medicin och hälsa

Eckardt Treuter fick anslag från VR i kategorin medicin och hälsa. Han fick 4,8 miljoner SEK för ett projekt om "Nya insikter hur corepressorer styr genuttryck och epigenetiska förändringar i sjukdomsprocesser", för åren 2023-2026.

Cecilia Williams fick anslag i kategorin medicin och hälsa. Hon fick 6,0 miljoner SEK för ett projekt om "Hur tarmens östrogenreceptor skapr en mikromiljö som motverkar tumörbildning - för cancerprevention och behandling", för åren 2023-2026.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Peter Swoboda fick anslag från VR i kategorin naturvetenskap och teknikvetenskap. Anslaget på 3,6 miljoner SEK var för ett projekt om "Ciliernas kontroll av nervcell-utvecklingen: en nyckelmekanism för hjärnans utvecklingsstörningar?", för åren 2023-2026.