Publicerad: 2021-01-11 10:00 | Uppdaterad: 2021-01-13 15:45

Anna Martling utsedd till Årets Cancerforskare

Porträtt på Anna Martling i sjukhuskläder vid ett skrivbord i kontorsmiljö.
Anna Martling utsedd till årets cancerforskare 2021. Foto: Andrea Björsell

Cancerfonden har utsett Anna Martling till mottagare av det prestigefyllda priset ”Årets Cancerforskare 2021”. Anna Martling är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, överläkare inom tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset och dessutom dekan för KI Nord.

–  Det känns både hedrande och inspirerande och för mig känns det som en viktig kvalitetsstämpel att den forskning vi bedriver har betydelse för patienter med tjock- och ändtarmscancer. Det betyder mycket för möjligheterna att utveckla kunskap och behandlingsformer – något som verkligen kan göra skillnad för de patienter som drabbas av tarmcancer, säger Anna Martling, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och dekan för KI Nord.

Det är sjätte gången priset delas ut av Cancerfonden och som tidigare sker det i samband med den stora galan i TV4, ”Tillsammans mot cancer”. Den här gången kommer det att ske utan publik på plats, men i övrigt kommer det att vara sig likt – med underhållning av välkända artister och inslag som tar upp cancerforskning och -behandling från olika perspektiv.

– Jag forskar på en cancerform som är vanlig, kolorektal cancer, och som tyvärr fortfarande har hög dödlighet, det finns med andra ord mycket att göra för att förbättra för den här gruppen av patienter. Jag tror att en av anledningarna till att jag har fått denna ärofyllda utmärkelse är att min grupp i många år envist har arbetat med att förbättra behandlingen på individnivå för att öka överlevnaden men också för att minska risken för återfall genom införandet av mer precisa metoder.

Cancerfondens motivering lyder:

”För framstående forskning om tjock- och ändtarmscancer, sjukdomar som drabbar ca 7000 personer varje år i Sverige. Kirurgen Anna Martlings forskning ger patienter idag en ökad chans till bot eller längre överlevnad med god livskvalitet. Nu leder hon nya studier för att minska risken för återinsjuknande i tarmcancer och för att med precisionsmedicin identifiera de patienter som har mest nytta av en specifik behandling.”

I samband med den direktsända galan sändes bland annat ett reportage om Anna Martlings forskning. Just nu håller hennes team på att slutföra en stor nordisk biomarkörsbaserad studie där de studerar värdet av tillägg av acetylsalicylsyra för att förhindra återfall hos patienter som opererats för tjock- och ändtarmscancer. Om antagandet bakom studien visar sig stämma kan 300–400 liv räddas bara i Sverige.

– Vid tumörsjukdom släpps det ut cirkulerande tumörfragment som innehåller tumör-DNA i blodbanan.  Detta kan man mäta med ett vanligt blodprov. Förekomst av tumör-DNA i blod kan visa sig vara en potentiellt mycket träffsäker biomarkör, som t.ex. indikerar kvarvarande tumörceller efter operation. Med det utökade ekonomiska stöd vi nu fått från Cancerfonden kommer vi att kunna gå vidare med att påbörja en studie avseende värdet av detta blodprov i en större grupp av svenska patienter för att i framtiden kunna förbättra behandlingen ytterligare, avslutar Anna Martling.