Publicerad: 2021-07-26 14:22 | Uppdaterad: 2023-06-14 09:39

Andras skräckreaktioner väcker våra egna minnen av tidigare fara

dekorativ bild
Foto: Getty Images.

Både människor och andra djur lär sig snabbt om faror i sin omgivning genom att observera beteendet hos andra individer. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att både råttor och människor kan använda sig av sådan social information för att återaktivera rädslo-minnen som lärts in genom egna erfarenheter.

Forskarna visar också att den sociala minnesaktiveringen är starkare i en miljö som påminner om den där de ursprungliga rädslominnena skapades. Studien, som publiceras i tidskriften PNAS, bygger på två experiment med människor som deltagare och bekräftades sedan i experiment på råttor.

Forskningens leddes av professor Andreas Olsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap och finansieras av bland annat av German Research Foundation, europeiska forskningsrådet ERC och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Publikation

“Observation of others’ threat reactions recovers memories previously shaped by firsthand experiences”. Jan Haaker, Lorenzo Diaz-Mataix, Gemma Guillazo-Blanch, Sara A. Stark, Lea Kern,Joseph E. LeDoux, Andreas Olsson. PNAS, July 27, 2021; vol. 118 no. 29, doi: 10.1073/pnas.2101290118.