Publicerad: 2024-02-06 12:43 | Uppdaterad: 2024-02-07 08:30

Andra faktorer än svagare varianter bakom minskad dödlighet i Covid-19

Bilden visar flera illusterade, färgglada coronavirus med ett mikroskop i bakgrunden.
Illustration: Gerd Altmann/Public Domain

Forskare på Karolinska Institutet har tillsammans med samarbetspartners i det Horizon Europe finansierade projektet EuCARE visat att den minskade dödligheten i Covid-19 inte nödvändigtvis beror på att senare varianter som Omikron, varit mindre svåra. Den minskade dödligheten verkar snarare bero på flera andra faktorer, såsom immunitet från tidigare vaccinationer och tidigare infektioner. Studien är publicerade i det senaste numret av Lancet Regional Health Europé och är finansierad av EUH2020.

Porträttbild av man i skjorta och kavaj.
Pontus Hedberg, försteförfattare av studien.

Forskarna genomförde en studie med patientdata från drygt 38 500 patienter som vårdats på sjukhus med Covid-19, från pandemins start till oktober 2022. Studiens data kommer från sjukhus i tio länder, varav två utanför Europa. 

Materialet visade att mortaliteten på sjukhus minskat i takt med att pandemin fortskridit, framförallt sedan Omikron blev den dominerande varianten. När forskarna modellerade dödligheten för olika varianter (Pre-Alpha, Alpha, Delta och Omikron) och tog hänsyn till faktorer såsom ålder, kön, samsjuklighet, vaccinationsstatus och tidsperiod såg de dock betydligt färre skillnader och svagare samband. De såg även skillnader mellan olika åldersgrupper, vilket tydliggör vikten av att göra separata analyser för olika åldersgrupper. 

– Sammantaget tyder våra fynd på att den observerade minskningen i dödligheten under pandemin beror på flertalet faktorer såsom immunitet från vaccination och tidigare infektioner och inte nödvändigtvis påtagliga skillnader i inneboende svårighetsgrad mellan olika SARS-CoV-2 varianter, säger Pontus Hedberg, studiens försteförfattare. 

Omikron-varianten inte mindre svår 

Att förstå sjukdomsförlopp och utfall hos patienter som vårdats på sjukhus med Covid-19 under pandemin är viktigt för att vägleda klinisk praxis och för att kunna förstå och planera fortsatt resursanvändning för Covid-19. Att den inneboende svårighetsgraden för Omikron inte nödvändigtvis minskat påtagligt, utan att andra faktorer ligger bakom den minskade dödligheten är ett särskilt intressant resultat. 

– Att Omikron kan orsaka svår sjukdom kunde man till exempel se i Hong Kong, där populationen hade en låg immunitet från tidigare infektioner och låg vaccinationstäckning. Där var dödligheten i Omikron relativt hög, säger Pontus Hedberg. 

Belyser vikten av att skydda äldre och grundsjuka

De viktigaste tillämpningarna av studieresultaten framöver är det fortsatta behovet av att skydda äldre och patienter med annan grundsjukdom från svåra sjukdomsutfall genom vaccination mot Covid-19, även om nya virusvarianter kan tyckas mindre virulenta. Resultaten är också viktiga för att förstå trenderna i dödlighet hos patienter som vårdats på sjukhus med Covid-19 och därmed planera för resursanvändning i sjukhusvården.

Större multinationella samarbetsprojekt som detta är av stort värde för att öka generaliserbarheten av studier och inte minst för att främja internationella samarbeten också för framtida pandemiska eller epidemiska scenarier.

Studien fick bidrag från EuCARE-projektet som finansierades av Europeiska unionens Horizon Europe Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 101046016.

Anders Sönnerborg erhöll bidrag för institutioner från Gilead Sciences och GSK samt konsultarvoden och talararvoden från AstraZeneca, Moderna, GSK, Gilead Sciences och MSD, allt utanför det aktuella arbetet. Björn-Erik Ole Jensen erhöll konsultarvoden och talararvoden från GSK, ViiV Healthcare, Gilead Sciences, MSD, Pfizer, AstraZeneca, Janssen-Cilag, Fresenius Medical Care och Falk Foundation, samt stöd för att delta i möten och resor från Gilead Sciences, allt utanför det aktuella arbetet. Milosz Parczewski erhöll arvoden för presentationer från Gilead Sciences, Abbvie, MSD, Janssen-Cilag, Roche, GSK, Virology Education och Pfizer. Maurizio Zazzi erhöll bidrag för institutioner från Gilead Sciences, MSD, Theratechnologies och ViiV Healthcare samt konsultarvoden och talararvoden från GSK, Gilead Sciences, MSD och ViiV Healthcare, allt utanför det aktuella arbetet. Övriga författare av studien rapporterade inga intressekonflikter.