Publicerad: 2023-09-04 12:43 | Uppdaterad: 2023-09-06 08:59

Anders Tegnell inledde caseutmaning om pandemiberedskap för nya globala folkhälsostudenter

Anders Tegnell, Marie Hasselberg framför studenterna
Anders Tegnell, Marie Hasselberg. Foto: Helle Mölsted Alvesson.

Den 31 augusti välkomnades 80 nya studenter till institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Under välkomstdagen fick de möjlighet att lära känna sin nya institution, fick praktiska tips för användning av AI-verktyg, delta i quizz från Gapminder och lära känna nya studenter. Utöver det bjöds de på en föreläsning av tidigare statsepidemiolog Anders Tegnell på ämnet ”Är pandemin över?

Välkomstdagen arrangerades av Utbildningsnämnden på GPH. Studenterna hälsades välkommen av Marie Hasselberg, prefekt på Institutionen vid global folkhälsa. Marie gav studenterna några goda ord på vägen: ”Du kommer träffa många olika människor med olika erfarenheter så var öppensinnad". Hon betonade också vikten av att inte glömma bort det kritiska tänkandet som man kommer långt med som student.

Anders Tegnell pratade om pandemin med studenterna
I sitt föredrag reflekterade Anders Tegnell över Sveriges strategi för covid-19 och hur viktigt det är att ha en hållbar och långsiktig strategi. Anders underströk samtidigt att vi inte vet alls hur nästa utmaning kommer att se ut och hur det kommer påverka samhället. Mot bakgrund av det nämnde han också att det inte går att dra för många slutsatser om hur vi ska förbereda oss för nästa pandemi utifrån just covid-19, även om det finns många lärdomar för samhället i stort.

Anders Tegnell, Marie Hasselberg framför studenterna
Foto: Helle Mölsted Alvesson.

Baserat på Tegnells föreläsning fick studenterna i grupper arbeta med en mini-case-utmaning. De fick i uppgift att identifiera en relevant intressent för en beredskapsplan för pandemier och sedan skapa ett "problemträd". Problemträdet bestod av att beskriva orsakerna och konsekvenserna av ett fokusproblem som uppstod under covid-19-pandemin. Resultatet presenterades och en panel av experter från avdelningen gav feedback och delade med sig av sina erfarenheter och insikter.

Röster från två nya studenter
Flera av studenterna på plats uppskattade välkomstdagen, och några av dem var Yunhao Xu och Li Weiqi, från Kina som båda läser masterprogrammet i Global hälsa.

- Dagen var full av användbar och praktisk information för mina studier och livet på KI. Föreläsningen med Anders Tegnell var riktigt användbar och tankeväckande, speciellt för mig som tidigare arbetat med vaccintillverkare där vi behöver hitta rätt riktning på rätt riktning under den post-pandemiska perioden", sa Li Weiqi.

Anders Tegnell, Marie Hasselberg framför studenterna
Foto: Maja Rudolphson.

- Caseutmaningen var den bästa delen av dagen som gav mig en möjlighet att samarbeta med studenter från det andra programmet. Caseutmaningen var ett nytt format för mig, sa Yunhao Xu.

Dagen avslutades med att Helle Mölsted Alvesson, Avdelningschef för grund- och avancerad utbildning vid GPH, rundade av med några reflektioner där hon underströk vikten av studentcentrerade inlärningsaktiviteter. Aktivt deltagande av studenter är en hörnsten i masterprogrammen.

Slutligen avslutades dagen med en klassisk fika för eleverna att prova på en populär aktivitet i Sverige.