Publicerad: 2023-08-18 08:23 | Uppdaterad: 2023-08-31 09:51

American Society of Hematology utser Amos Tuval att ta emot Global Research Award

Amos Tuval
Amos Tuval utanför Aula Medica i Solna. Foto: N/A

Postdoktor Amos Tuval vid institutionen för onkologi-patologi har blivit utvald av American Society of Hematology (ASH) att ta emot 2023 års ASH Global Research Award. Amos är en av 12 talangfulla unga forskare som valts ut till detta prestigefyllda pris.

Genom ASH Global Research Award hjälper ASH till att underlätta denna svåra övergång för forskare utanför USA och Kanada genom att tillhandahålla en deltidslön eller annat stöd under en kritisk period, vilket gör det möjligt för mottagarna att driva forskningsprojekt som hjälper dem att ta sig till nästa steg i sin karriär.

De 12 forskarna som valts ut för i år representerar 10 länder: Argentina, Kina, Colombia, Frankrike, Tyskland, Israel, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Sverige.

Amos, som också är israelisk hematolog, kommer att få forskningsstöd för sitt projekt som fokuserar på att hitta nya sätt att förebygga Akut Myeloid Leukemi (AML).

När vi åldras får blodbildande celler i benmärgen gradvis mutationer och en del av dem utvecklas med tiden och blir leukemi. Även om det är möjligt att upptäcka dessa muterade celler, omvandlas de flesta av dem inte till leukemi och deras maligna potential förblir därför oklar. Amos projekt syftar till att karakterisera icke-genomiska molekylära förändringar som är specifika för muterade celler med hög malign potential. Dessa förändringar involverar felveckning och dysfunktion av proteinet p53. p53 är ett nyckelprotein och en av dess huvudroller är att förhindra celler från att genomgå malign transformation. Substanser som binder till proteinet och återställer dess normala veckning och funktion skulle potentiellt kunna användas för att förhindra övergången från pre-leukemi till leukemi. Ett exempel på en sådan substans är APR-246 som identifierades och utvecklades av Amos nuvarande handledare vid KI, professor Klas Wiman.

Detta projekt utförs i samarbete med prof. Mrinal Patnaik från Mayo Clinic i USA och valdes förra året ut till Cancer Research Award av Mayo Clinic Cancer Center och Cancer Research KI vid Karolinska Institutet.

Som en del av ASH Global Research Award utsågs två mentorer till Amos, professor Eva Hellström-Lindberg från Karolinska Institutet och docent Naval Daver från MD Anderson Cancer Center. Båda stödde ansökan och erbjöd sin hjälp för att främja detta förebyggande tillvägagångssätt under projektet och efter dets slutförande.

- Jag är tacksam för de möjligheter som ASH ger mig med denna utmärkelse. Att bli utvald till ASH Global Research Award är inte bara en stor ära utan kommer också att tillåta mig att utforska strategier för AML-prevention för att förändra det nuvarande AML-behandlingsparadigmet. Mentorskapsutvecklingsprogrammet som detta pris erbjuder stärker min stödjande forskningsmilö och kommer att underlätta den framtida överföringen av resultaten av denna forskning till kliniska program för AML-screening och prevention, säger Amos Tuval.