Publicerad: 2021-12-02 19:17 | Uppdaterad: 2021-12-02 19:18

Amaia Calderón-Larrañaga får projektbidrag från VR för forskning inom primärvården

blodtryckstest, genrebild.
Foto: Getty Images Adene Sanchez

KI forskaren Amaia Calderón-Larrañaga, vid Aging Research Center (ARC), har beviljats projektanslag från Vetenskapsrådet för forskning inom primärvården.

Amaia Calderón-Larrañaga, beviljas 2 400 000 kronor för projektet Uppföljning av äldre vuxnas hälsa för förebyggande och tidiga insatser: användning av Health Assessment Tool (HAT) i den svenska primärvården, för perioden 2022–2024.

Tidig identifiering av försämrad hälsa hos äldre primärvårdspatienter är avgörande för att kunna implementera interventioner för att upprätthålla deras fysiska och mentala kapacitet. Den senaste covid-19 pandemin har belyst bristen på mätinstrument som kan hjälpa till att bedöma risker, prioritera sjukhusvistelse och planera vaccination.

– Vår grupp har utvecklat ett verktyg, Health Assessment Tool (HAT), som legat till grund för utvecklandet av ett könsspecifikt geriatriskt hälsodiagram, för att mäta den äldre populationens dynamiska och heterogena hälsostatus. Verktygets giltighet och genomförbarhet i klinisk praxis har dock inte testats ännu, förklarar Amaia Calderón-Larrañaga.

I det aktuella projektet strävar forskarna för att undersöka följande syften:

  • studera HAT:s giltighet/validitet i olika svenska populationsbaserade kohortstudier
  • testa tillförlitligheten och det prognostiska värdet av HAT inom primärvården
  • bedöma genomförbarheten och villigheten av att använda HAT i primärvården

För att undersöka det första syftet kommer forskarna att använda redan insamlad data från studien Swedish National Study on Aging and Care (SNAC). För syfte två och tre kommer data att samlas in från åtta vårdcentraler i Stockholms län (storstad), Kalmar län (småstad) och Nordanstig kommun (landsbygd).

– Det slutliga målet är att stödja primärvårdspersonal i planeringen av individuellt anpassade interventioner för att kunna bevara äldre vuxnas hälsa, säger Amaia.

Ett brett perspektiv på de kliniska och folkhälsomässiga aspekterna

Forskargruppen bakom projektet är tvärvetenskaplig och gruppmedlemmarnas kompletterande expertis kommer att kunna garantera ett brett perspektiv på de kliniska och folkhälsomässiga aspekterna av åldrande, samt adekvat metodik och ledningsförmåga.

Amaia Calderón-Larrañaga, huvudsökande, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

Laura Fratiglioni, ansvarig för SNAC Kungsholmen (SNAC-K) samt National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR), Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

Davide Liborio Vetrano, expert inom geriatrisk medicin och epidemiologi, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet

Anders Wimo, ansvarig för SNAC Nordanstig (SNAC-N), sektionen för neurogeriatrik, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Christina Olsson, legitimerad fysioterapeut, Akademiska vårdcentraler AVC-samordnare Danderyd, samt institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Caroline Wachtler, specialiserad inom familjemedicin, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Cecilia Fagerström, legitimerad sjuksköterska, Professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet