Publicerad: 2024-02-26 14:42 | Uppdaterad: 2024-04-05 18:00

Amaia Calderón-Larrañaga beviljas finansiering från SFOepi

Amaia Calderón-Larrañaga, folkhälsospecialist, docent vid ARC, och vice projektledare för SNAC-K.
Foto: Maria Yohuang

Amaia Calderón-Larrañaga har tilldelats SFOepi consolidator bridging grant för projektet "Multimorbidity and kidney function in old age: longitudinal trajectories and synergistic effects" ("Multisjuklighet och njurfunktion bland äldre: longitudinell utveckling och synergistiska effekter"). Det beviljade beloppet är 3 600 000 SEK för perioden 2023-2025.

– Det övergripande syftet med vårt projekt är att undersöka den longitudinella utvecklingen och synergistiska effekter mellan multisjuklighet och njurfunktion under ålderdomen, säger projektledaren Amaia Calderón-Larrañaga, docent vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Det slutliga målet är att bättre förstå den komplexa och dynamiska utvecklingen hos personer med multisjuklighet och därmed optimera deras hantering och vård.

– Det här anslaget kommer att vara avgörande för att stödja mig i det nuvarande konsolideringsstadiet av min egen oberoende forskningsverksamhet och forskargrupp.

Flera forskare vid Karolinska Institutet deltar i studien: Giorgi Beridze, Davide Liborio Vetrano, Lu Dai, alla vid ARC, samt Juan-Jesús Carrero från institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.