Publicerad: 2021-12-23 09:18 | Uppdaterad: 2022-01-12 13:08

Akademiska val hösten 2021

Från och med första januari 2022 tillträder nya ledamöter till KI:s Fakultetsråd och nya lärarrepresentanter till KI:s Konsistorium (styrelsen). Mandatperioden gäller fram till sista december 2024.

KI:s nomineringsförsamling har genom elektroniskt val utsett följande nya ledamöter till KI:s Fakultetsråd:

Fakultetsrådets uppgift är att vara till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete och ge råd i frågor rörande Karolinska Institutets vetenskapliga verksamhet.

Utöver det har KI:s akademi genom elektroniskt val utsett följande lärarrepresentanter till KI:s Konsistorium:

Röstberättigade medarbetare har erbjudits möjlighet att rösta elektroniskt via utskickad länk.