Publicerad: 2021-11-09 08:10 | Uppdaterad: 2021-11-09 08:13

Agne Kvedaraite är Årets Tandläkarstudent 2021 vid Karolinska Institutet

Porträtt.
Agne Kvedaraite är Årets Tandläkarstudent vid Karolinska Institutet Foto: Jörgen Jönsson

Agne Kvedaraite tar emot The Bernard Weissman/Dentatus Student Achievement Award, också kallad Dentatuspriset eller Årets Tandläkarstudent, vid Karolinska Institutet i år.

Priset på 10 000 SEK delas ut vid Odontologiska Riksstämman i november. Juryns motivering att tilldela Agne priset lyder:

"Agne Kvedaraite har under sin utbildning visat prov på att kunna tillämpa teoretiska och kliniska kunskaper på ett moget och omdömesgillt sätt. Hon har en utomordentlig god förmåga till självständig reflektion och ställningstagande i sina patientbehandlingar som hon genomför med stor ansvarskänsla, empati och klinisk skicklighet. Agne har i sin patientvårdande verksamhet visat på ett mycket gott empatiskt och etiskt förhållningssätt. Därutöver kommunicerar Agne med personal och patienter på ett föredömligt och ödmjukt sätt och har också i sin roll i Odontologiska föreningen (OF) mycket konstruktivt deltagit i den extraordinära planeringen av den kliniska verksamheten under pandemin."

Vad betyder priset för dig?

Det känns ärofyllt att få ta emot en så fin utmärkelse. Jag tycker att jag har valt ett yrke som passar mig och det känns oerhört betydelsefullt att mina kliniska färdigheter såväl som mitt engagemang har uppmärksammats. 

Vad ska du göra härnäst?

Jag ser fram emot att ta examen och börja arbeta som tandläkare. Min vision med framtiden har alltid varit att kombinera den kliniska vardagen med forskning och det kommer bli spännande att se hur det fungerar i praktiken. 

Pristagare vid Sveriges övriga universitet

Priset delas ut till en tandläkarstudent vid landets fyra utbildningsställen. Vid de andra universiteten togs priset emot av:

  • Göteborgs universitet: Erica Johansson
  • Malmö universitet: Annica Elmart
  • Umeå universitet: Mohamed Abdulkadir Hussein

Om Dentatuspriset

Varje år sedan 1989 tilldelas en student vid varje tandläkarprogram i Sverige Dentatuspriset på 10 000 kronor. Priset delas ut på Odontologiska Riksstämmans invigning.