Publicerad: 2020-03-02 11:20 | Uppdaterad: 2020-03-02 11:31

Äggstamceller finns inte visar ny studie

Illustration of female reproductive organ.

Alla celltyper som finns i kvinnans äggstock har nu kartlagts av forskare på Karolinska Institutet. Den omdiskuterade frågan om det finns så kallade äggstamceller får också svar. Svaret är nej, enligt den nya studien som publiceras i Nature Communications. Kartläggningen öppnar för forskning om förbättrade metoder för behandling av ofrivillig barnlöshet.

Den nya studien har identifierat vilka celler som finns i kvinnans äggstockar, i det område där äggcellerna finns. Det är första gången som en komplett cellkarta av kvinnans äggstock presenteras.

Ett av syftena med studien var att undersöka om så kallade äggstamceller finns eller inte.

Omdiskuterad fråga

Fredrik Lanner. Foto: Ulf Sirborn.

– Frågan är omdiskuterad eftersom det finns tidigare forskning som rapporterat om sådana celler, samtidigt som andra studier pekat i motsatt riktning, säger Fredrik Lanner, forskare i obstetrik och gynekologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, och en av studiens författare.

Frågan om äggstamceller finns eller inte finns påverkar frågor om fertilitetsbehandlingar eftersom stamceller har egenskaper som skiljer sig från andra celler.

– Ofrivillig barnlöshet och kvinnlig fertilitet är ett stort forskningsfält. Det här har varit en omstridd fråga där experimentella fertilitetsbehandlingar testats, säger Pauliina Damdimopoulou, docent i obstetrik och gynekologi vid samma institution, och en av studiens författare.

Den nya studien stöder ett resultat som tidigare även rapporterats i djurstudier: att det inte finns äggstamceller. Det handlar istället om celler i blodkärlen, enligt den nya studien som bygger på äggstocksvävnad som donerats av patienter.

Kan påverka framtida infertilitetsbehandling

Pauliina Damdimopoulou. Foto: Pauliina Damdimopoulou.

Den nya övergripande kartläggningen av celler i äggstocken kan bidra till förbättrade metoder för att behandla kvinnlig infertilitet, enligt Pauliina Damdimopoulou.

– Bristen på kunskap om hur en normal äggstock ser ut har hämmat utvecklingen. Studien ger nu en grund för att ta fram nya metoder med fokus på de äggceller som redan finns i äggstocken. Det kan handla till exempel om att låta äggceller mogna i provrör eller att utveckla konstgjorda äggstockar på ett laboratorium, säger hon.

Resultaten i den nya studien visar att de huvudsakliga celltyperna i kvinnans äggstock är äggceller, granulosaceller, immunceller, endotelceller, blodkärlceller och stromaceller.

Studien har finansierats med stöd av bland andra Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, Horizon2020-projektet FREIA, Ragnar Söderbergs stiftelse, Ming Wai Lau Center for Reparative Medicine, Centrum för innovativ medicin och Wallenberg Academy Fellows.

Publikation

Single-cell analysis of human ovarian cortex identifies distinct cell populations but no oogonial stem cells”, Magdalena Wagner, Masahito Yoshihara, Iyadh Douagi, Anastasios Damdimopoulos, Haojiang Lu, Karin Pettersson, Kerstin Palm, Shintaro Katayama, Outi Hovatta, Juha Kere, Fredrik Lanner, Pauliina Damdimopoulou, Nature Communications, online 2 mars, 2020, doi: 10.1038/s41467-020-14936-3.