Publicerad: 2018-03-12 17:56 | Uppdaterad: 2018-03-12 18:36

Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar

Kristian Pietras, foto: Kennet Ruona.

Forskare vid bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet har upptäckt att aggressiva brösttumörer kan omvandlas till hormonkänsliga, behandlingsbara tumörer. Forskarna utvecklar nu ett nytt läkemedel som manipulerar bindvävscellerna i tumören, vilket resulterar i att de mest svårbehandlade tumörformerna svarar på konventionell hormonterapi. Studien publiceras i Nature Medicine.

Nästan vart tredje cancerfall som drabbar kvinnor i Sverige är bröstcancer. Av dessa är cirka 10-15 procent så kallade basala tumörer som inte svarar på behandling med hormoner, vilket gör att de blir mer aggressiva och oftare ger upphov till återfall.

Ny forskning visar att cancercellers kommunikation med andra celltyper i den omkringliggande vävnaden, såsom bindvävs-, blodkärls- och immunceller, påverkar tumörers möjligheter att bildas, sprida sig och motstå behandling. I den aktuella studien har forskare funnit en tillväxtfaktor – PDGF-CC – som förmedlar information mellan tumörceller och bindvävsceller främst i basala brösttumörer.

– Våra studier av runt 1 400 brösttumörer visade att höga nivåer av PDGF-CC i tumörcellerna var associerat med en dålig prognos. Efterföljande experimentella studier bekräftade att hög aktivitet av PDGF-CC ledde till tumörer som växte fortare och med en större infiltration av bindväv, säger Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet.

Ulf Eriksson, foto: Ulf Sirborn.Han har lett ett multidisciplinärt och internationellt forskarlag som utgått från Lunds universitets cancercentrum på Medicon Village i samarbete med forskare från Karolinska Institutet.

– Tidigare har man trott att de olika undergrupperna av bröstcancer i huvudsak härstammar från olika typer av celler i bröstkörteln. Våra studier visar dock att bindvävsceller också kan påverka brösttumörens identitet vad gäller känslighet för hormoner, säger Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet, och en av initiativtagarna till studien.

Nytt biologiskt läkemedel

I experimentella modeller testade forskarna ett nytt biologiskt läkemedel som slog ut den PDGF-CC-medierade kommunikationen mellan tumörceller och bindvävsceller. Detta resulterade i att basala brösttumörer omvandlades till hormonkänsliga (luminala) brösttumörer som sedan kunde behandlas framgångsrikt med hormonläkemedel.

Hong Li, foto: privat. – Vi kunde även visa på det omvända, att en hormonkänslig brösttumör kan omvandlas till en mer aggressiv, svårbehandlad variant om den får möjlighet att kommunicera med bindvävsceller via PDGF-CC, säger Hong Li, forskare i Ulf Erikssons forskargrupp vid Karolinska Institutet.

Forskningen är till stora delar finansierad av en donation från Göran och Birgitta Grosskopf, samt forskningsmedel från Europeiska forskningsrådet (ERC), Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Kristian Pietras, Ulf Eriksson och Pernilla Roswall har skickat in en patentansökan baserad på resultat i den aktuella studien. Kristian Pietras, Ulf Eriksson och Andrew M Scott är aktieägare i Paracrine Therapeutics som utvecklar PDGF-CC-hämmare. Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Publikation

Microenvironmental control of breast cancer subtype elicited by paracrine platelet derived growth factor-CC signaling
Pernilla Roswall, Matteo Bocci, Michael Bartoschek, Hong Li, Glen Kristiansen, Sara Jansson, Sophie Lehn, Jonas Sjölund, Steven Reid, Christer Larsson, Pontus Eriksson, Charlotte Anderberg, Eliane Cortez, Lao H Saal, Christina Orsmark-Pietras, Eugenia Cordero, B Kristian Haller, Jari Häkkinen, Ingrid JG Burvenich, Elgene Lim, Akira Orimo, Mattias Höglund, Lisa Rydén, Holger Moch, Andrew M Scott, Ulf Eriksson, Kristian Pietras
Nature Medicine, online 12 March 2018, doi: 10.1038/nm.4494