Publicerad: 2020-12-23 11:17 | Uppdaterad: 2021-01-08 13:46

51,6 miljoner kronor till barncancerforskning på Karolinska Institutet

Barncancerfondens största forskningsutdelning för året är klar. Totalt delas 146 miljoner kronor ut, ett nytt rekordbelopp i kampen mot barncancer. 51,6 av dessa går till forskning vid Karolinska Institutet.

Hong Qian, forskare
Hong Qian, får tre miljoner under tre år av Barncancerfonden. Foto: N/A

Totalt delar Barncancerfonden ut 146 miljoner kronor till 100 forskare. I Stockholm får forskare vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms universitet dela på totalt 57,6 miljoner kronor. En av dem är Hong Qian,vid institutionen för medicin, Huddinge, KI. Hennes forskning syftar till att hitta nya behandlingssätt för blodcancerformen akut myeloisk leukemi, AML. 

Prognosen vid AML har förbättrats på senare år, tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling, men fortfarande dör cirka 20 procent av de barn som drabbas. Återfall och läkemedelsresistens är de största hindren för att bota sjukdomen. Återfallen beror på att behandlingarna misslyckas med att döda alla de leukemiska stamcellerna. En utmaning för forskarna är därmed att ta reda på hur det går till när stamcellerna gömmer sig i benmärgen. 

– Vi försöker förstå hur de olika cellerna i benmärgsstrukturen kommunicerar med varandra och hur det påverkar utvecklingen av AML. Därefter är målet att blockera signalerna som gör att leukemistamcellerna skyddas mot cellgiftsbehandlingen, säger Hong Qian i ett pressmeddelande från Barncancerfonden.

Hon får tre miljoner under tre år av Barncancerfonden. 

Bland annat kommer forskarna att använda sig av den Nobelprisbelönade CRISPR-Cas9-baserade gensaxsmetoden och transplantation för att försöka ta fram nya behandlingar. Förhoppningen är att hitta nya och mer målinriktade behandlingsmål för AML. 

– Jag är otroligt tacksam för stödet från Barncancerfonden. Vi kommer att fortsätta att jobba hårt för att hitta mål som gör att vi kan förhindra leukemistamceller att kunna gömma sig. Jag är hoppfull att vi i framtiden kommer att kunna hjälpa barn med AML på ett helt nytt sätt, säger Hong Qian.