Publicerad: 2018-10-26 10:19 | Uppdaterad: 2021-08-04 17:06

470 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom medicin och hälsa 2018

Av 234 beviljade ansökningar går 103 till forskare vid Karolinska Institutet i Vetenskapsrådets utlysning till medicin och hälsa 2018. Forskare vid Karolinska Institutet får därmed ta emot närmare 470 miljoner kronor.

Totalt beviljar Vetenskapsrådet i över 1,2 miljarder kronor i årets utlysning inom medicin och hälsa. De forskare på Karolinska Institutet som beviljas mest i utlysningen får vardera nio miljoner kronor fördelat på fem år (2018-2023). Dessa är:

  • Christian Broberger, institutionen för neurovetenskap, får projektbidrag för sin forskning om hjärnans nätverk för kontroll av aggression.
  • Christian Göritz, institutionen för cell- och molekylärbiologi, får projektbidrag för sin forskning om att förbättra läkning av ryggmärgsskada genom att påverka ärrvävnaden.
  • Tibor Harkany, institutionen för neurovetenskap, får projektbidrag för sin forskning om livslånga konsekvenser av störd utveckling av hypotalamus efter gravida mödrars konsumtion av cannabis.
  • Bertrand Joseph, institutet för miljömedicin, får projektbidrag för sin forskning om mikrogliaceller, multifunktionalitet i hjärnan kräver plasticitet och mångfald.
  • Ole Kiehn, institutionen för neurovetenskap, får projektbidrag för sin forskning om funktionell organisation av neuronala nätverk som styr rörelser.
  • Urban Lendahl, institutionen för cell- och molekylärbiologi, får projektbidrag för sin forskning om hur sjukdom i hjärnans små blodkärl påverkar kärlträdet och vätsketransport i hjärnan.
  • Pär Nordlund, institutionen för onkologi-patologi, får projektbidrag för sin forskning om kartläggning av de biokemiska processerna i cancer: från grundforskning till kliniska applikationer.

De bidragstyper som beviljas är projektbidrag, projektbidrag farmaci, projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R, etableringsbidrag och bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö.