Publicerad: 2022-12-05 14:43 | Uppdaterad: 2022-12-12 11:37

43 miljoner kronor till MBB från Vetenskapsrådet

Sju forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik har blivit tilldelade anslag från Vetenskapsrådet. Tillsammans får institutionen 43.6 miljoner kronor.

Personalporträtt Biomedicum
Ulrika Marklund. Foto: Johannes Frandsen

Utlysning inom medicin och hälsa

Ulrika Marklund som tilldelas 10 miljoner kronor i konsolideringsbidrag för projektet "Enteriska nervsystemets cellulära nätverk vid hälsa och sjukdom":

– Jag är jätteglad för bidragen och förtroendet för vår forskning! Femåriga anslag ger tillfälle att satsa mer långsiktigt och på mer riskfyllda projekt med större chans för riktiga genombrott. Medlen kommer att gå till vår karaktärisering av de olika nervcelltyperna i mag-och tarmkanalen vilket på sikt kan ge ny förståelse för, och därmed bättre diagnostik och behandling av, vanliga tarmsjukdomar, säger Ulrika Marklund.

Konsolideringsbidrag: The enteric nervous system connectome in health and disease
Principal investigator: Ulrika Marklund
Anslag: 10 miljoner kronor från 2023 till 2027

Konsolideringsbidrag: Mekanismer for elastisk doskompensation
Principal investigator: Björn Reinius
Anslag: 10 miljoner kronor från 2023 till 2026

Etableringsbidrag: Nya fynd om mitokondriernas roll vid Parkinsons sjukdom
Principal investigator: Roberta Filograna
Anslag: 6 miljoner kronor från 2023 till 2026

Projektbidrag: Cellulär heterogenitet i glioblastom
Principal investigator: Sten Linnarsson
Anslag: 4.8 miljoner kronor från 2023 till 2026

Projektbidrag: Mitokondriens metyleringspotential och dess koppling till cellfunktion och sjukdom
Principal investigator: Anna Wredenberg
Anslag: 4.8 miljoner kronor från 2023 till 2026

Utlysning inom Naturvetenskap och teknikvetenskap

Etableringsbidrag: Understanding lipid nanoparticle structure and endosomal escape via phospholipase interactions to advance nanomedicine design and function
Principal investigator: Hanna Barriga
Anslag: 4 miljoner kronor från 2023 till 2026

Etableringsbidrag: Förbättring av ötransplantation genom att utveckla biomimetiska och immunorkestrerande geler för mikroinkapsling av öar med mikrofluidik
Principal investigator: Hongji Yan
Anslag: 4 miljoner kronor från 2023 till 2026