Publicerad: 2018-11-07 17:41 | Uppdaterad: 2018-11-07 17:43

18 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom natur-, teknik-, och utbildningsvetenskap

Fyra forskare vid Karolinska Institutet får sammanlagt drygt tolv miljoner kronor i Vetenskapsrådets utlysning till naturvetenskap och teknikvetenskap 2018. Ett forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap beviljas också sex miljoner kronor.

I Vetenskapsrådets utlysning till naturvetenskap och teknikvetenskap 2018 beviljas projektbidrag till fyra forskare från Karolinska Institutet. Dessa är:

  • Martin Hällberg, institutionen för cell- och molekylärbiologi, beviljas totalt 3,8 miljoner kronor för sin forskning om molekylära studier av mitokondriell genexpression.
  • Gerald McInerney, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, beviljas totalt 2,8 miljoner kronor för sin forskning om reglering av cellrespons vid virusinfektion.
  • Gunter Schneider, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, beviljas totalt 2,3 miljoner kronor för sin forskning om strukturell enzymologi av polyketidbiosyntesen.
  • Vladana Vukojevic, institutionen för klinisk neurovetenskap, beviljas totalt 3,4 miljoner kronor för sin forskning om kvantitativ avbildning av snabba dynamiska processer via massivt parallell fluorescenskorrelationspektroskopi.

Pengarna delas ut under åren 2018-2022. Totalt beviljas närmare 1,2 miljarder kronor till 342 ansökningar. Utlysningen gäller projektbidrag och etableringsbidrag.

I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap 2018 beviljas Annika Östman Wernerson, institutionen för klinisk vetenskap, projektbidrag för sin forskning om handledning av lärar- och läkarstudenter i känslomässigt obehagliga situationer. Hon får totalt sex miljoner kronor under åren 2018-2022.

Totalt i utlysningen beviljas drygt 196 miljoner kronor till 39 ansökningar. De anslag som delas ut är projektbidrag, nätverksbidrag och bidrag till forskarskolor för lärare och förskollärare.