Publicerad: 2023-03-09 15:18 | Uppdaterad: 2023-03-10 15:26

18 KI-forskare får miljonutdelning av Njurfonden

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

Arton njurforskare vid Karolinska Institutet får dela på 3,2 miljoner kronor i Njurfondens senaste utdelning, en nyhet som publicerades i samband med Världsnjurdagen den 9 mars. Totalt delar insamlingsstiftelsen ut över 6,9 miljoner kronor till 41 forskningsprojekt, varav KI får den största kakan.

Pengarna går till forskning om njursjukdomar och täcker in en rad olika vinklar som till exempel fettförgiftning vid diabetisk njursjukdom, digitala verktyg för uppföljning av njursvikt och njurskador efter urinvägsinfektion hos barn.

Alla forskarna på KI som tilldelas medel

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Institutionen för medicin, Solna

Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Om Njurfonden

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Njurfonden grundades 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).