Publicerad: 2020-12-17 08:00 | Uppdaterad: 2020-12-17 09:27

12 miljoner i anslag från Sjöbergstiftelsen

Tre forskare från Karolinska Institutet har beviljats anslag från Sjöbergstiftelsen med sammanlagt 12 miljoner kronor. Stiftelsen främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö.

De tre forskarna och deras projekt är:

Pernilla Lagergren, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Projekt: RECAPP – RECovery APP for oesophageal cancer patients
Anslag: 5 miljoner kronor

Jesper Lagergren, institutionen för molekulär medicin och kirurgi
Projekt: The risk of oesophageal adenocarcinoma after eradication treatment of Helicobacter pylori
Anslag: 4 miljoner kronor

Nikolas Herold, institutionen för kvinnors och barns hälsa
Projekt: Addition of hydroxyurea to standard treatment of newly diagnosed acute myeloid leukaemia to overcome chemotherapy resistance: The academic multicentre phase 1/2 trial HEAT-AML (Hydroxyurea-Enhanced Ara-C Treatment of AML)
Anslag: 3 miljoner kronor

Om sjöbergstiftelsen

Sjöbergstiftelsen grundades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg, som själv drabbats av lungcancer. Stiftelsen har som ändamål att främja vetenskaplig forskning med inriktning på cancer, hälsa och miljö. Bidrag och stöd lämnas i första hand till forskare vid universitet och högskolor i Sverige eller utomlands. Bengt Sjöberg avled 2017.

Mer om Sjöbergstiftelsen