Publicerad: 2021-02-25 14:13 | Uppdaterad: 2021-02-25 14:25

Yihai Cao utnämnd till American Institute of Medicine and Biological Engineeering (AIMBE) fellow

Professor Yihai Cao. Foto: Bildmakarna

AIMBE-fellows representerar två procent av de främsta forskarna inom medicin och life-science och uppmärksammas regelbundet för sina bidrag inom undervisning, forskning och innovation. Yihai Cao har nu utnämnts till en av dem.

Foto: Ulf Sirborn

Professor Yihai Cao, från institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi, nominerades, granskades och valdes av kollegor och medlemmar i College of Fellows för sina banbrytande studier och forskning kring den process i kroppen som leder till nybildning av blodkärl, även kallad angiogenes.

Grattis till utnämningen! Kan du berätta lite mer om AIMBE?

‒ College of Fellows representerar två procent av de mest framstående ingenjörs- och medicinprofessurerna, forskningsledare, professorer, innovatörer och framgångsrika entreprenörer. AIMBE-fellows uppmärksammas regelbundet för sina bidrag inom undervisning, forskning och innovation och de har bland annat tilldelats Nobelpriset, och många andra prestigefyllda priser. Fler är även medlemmar i National Academy of Engineering och i National Academy of Sciences.

Betyder denna utmärkelse att du blir Fellow of AIMBE på livstid?

‒ Utnämning gäller livet ut och medlemmar och fellows är förebilder för likväl yrkesverksamma, unga forskare som allmänheten.

Syftet för de utvalda medlemmarna är att tjäna offentliga och statliga organ med att:

  • Kommunicera objektivt med, och svara på, amerikanska och statliga myndigheter, Kongressen, industrin, akademin och yrkesorganisationer genom att förespråka och tillhandahålla tjänster till allmänheten via medicinsk och biologisk teknik
  • Bidra till beslutsfattande för att främja medicinsk och biologisk teknik och gynna allmänheten
  • Arbeta för att säkerställa lämpliga privata och offentliga investeringar för att främja translationell forskning och innovation inom medicinsk och biologisk teknik
  • Inspirera, utbilda och involvera unga människor som kommer att bli de framtida ledarna för medicinsk och biologisk teknik
  • Främja samarbete och tvärvetenskapligt samarbete inom medicinsk och biologisk teknik
  • Erkänna och hedra individuella- och gruppinsatser och bidrag till området medicinsk och biologisk teknik

Vad betyder det här för dig och för din forskning?

‒ Jag är väldigt glad över de överraskande nyheterna. Jag är också djupt hedrad över att ha fått detta prestigefyllda erkännande eftersom det finns så många framstående forskare som arbetar inom medicin och biologisk teknik.

‒ Jag är oerhört tacksam och AIMBE-titeln kommer definitivt att vara en ny milstolpe för min karriärutveckling, att kunna utföra banbrytande forskning med det övergripande målet att förbättra människors hälsa.

‒ Denna utmärkelse kommer att inspirera mig att fortsätta bedriva biomedicinsk forskning av hög kvalitet, vilket jag är övertygad om kommer att leda till utveckling av nya och effektiva läkemedel för effektiv behandling av olika sjukdomar hos människor.

En formell ceremoni kommer att hållas vid AIMBE:s årliga evenemang 2021 den 26 mars, då 175 kollegor kommer att bli invalda, som alla utgör AIMBE Fellow Class 2021.

AIMBEs uppdrag är att erkänna spetskompetens inom, och förespråka områdena medicinsk och biologisk teknik, för att främja samhället.