Publicerad: 2021-05-27 15:47 | Uppdaterad: 2021-05-27 16:50

Vinnova-finansierad satsning i mål med nya verktyg för samverkan

Foto på grafisk illustration av samarbete
En Vinnova-finansierad satsning för att stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet har nyligen gått i mål. Foto: SeekPNG

En större satsning på att stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet har nyligen gått i mål. Det handlar om en Vinnova-finansierad satsning som har pågått under tre år. Nu ska lärdomar och resultat från projekten bli naturliga delar av KI:s forskning och utbildning.

Kerstin Lundin, projektledare för SKISS, Stärka KI:s strategiska samverskanskapacitet, höll ihop arbetet inom KI som deltog i fem lärosätesövergripande projekt.

– Med facit i hand så har det varit lyckat att hålla samman delprojekten för att stärka samarbetet även internt. Det har också visat sig att det har funnits många synergier som vi kunnat ta vara på, säger Kerstin Lundin.

Projekten har bland annat handlat om verktyg för att nyttiggöra kunskapstillgångar, om processer för strategiska partnerskap och om utbildningars relevans.

– Under hela projektperioden har vi arbetat med att omsätta kunskaperna i det dagliga arbetet vilket gör att vi redan kan se resultat, till exempel i nya partnerskap och i utvecklingen av det nya läkarprogrammet, säger Kerstin Lundin.

I april 2021 avslutades arbetet med en konferens för de totalt 18 projekten som ingått i Vinnovas satsning, de så kallade K3-projekten.

Slutkonferensen gjorde det tydligt vilket stort och viktigt nätverk som satsningen har lett till. Det menar Karin Dahlman-Wright, ordförande i SKISS styrgrupp, som framhåller att det är viktigt att KI:s arbete i projekten nu tas om hand i linjeorganisationen och sprids aktivt till många fler.

– I förlängningen handlar det om att ge fler forskare tillgång till bättre metoder att lyckas få finansiering och nå ut med sina forskningsresultat, bland annat genom dialog, uppföljning och skräddarsydda workshoppar, säger Karin Dahlman-Wright.

Porträtt
Sophia Savage, samordnare för SKISS vid avdelningen för forskarstöd. Foto: David Lagerlöf

Sophia Savage, samordnare för SKISS vid avdelningen för forskarstöd, tar nu över stafettpinnen för implementeringen.

– Vi arbetar nu med att bygga in dessa verktyg i KI:s befintliga stödstrukturer så att de kommer till långsiktig nytta för utbildning och forskning. Bland annat genom att vässa KI:s forskares möjligheter att skapa nya väl fungerande partnerskap och göra bättre riskanalyser och kunskapsinventeringar, säger Sophia Savage.

Till 2022 planeras en uppföljning av hur KI:s forskare och lärare utnyttjar de resurser som projekten har lett till.

KI deltog i fem lärosätesövergripande samverkansprojekt 

  • Paus – Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan
  • Skön – Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande
  • Merut – Metoder för att fånga utbildningars samhällsrelevans
  • Spets – Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan
  • IMP – Implementering av arbetssätt och ökad kunskap inom området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter