Publicerad: 2022-01-10 13:58 | Uppdaterad: 2022-01-10 13:58

Viktminskning kan reparera hjärnan efter stroke vid diabetes

Viktminskning

Personer med typ 2-diabetes har ökad risk för stroke och långsammare återhämtning efteråt. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa att den neurologiska återhämtningen efter stroke förbättras avsevärt hos möss med fetma och diabetes som uppnår så pass stor viktnedgång att glukosmetabolismen återgår till normala nivåer. Resultaten, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cardiovascular Diabetology, kan få klinisk betydelse för rehabilitering efter stroke vid typ 2-diabetes.

Förekomsten av diabetes förväntas att öka dramatisk med upp till 700 miljoner drabbade fram till år 2045. Personer med typ 2-diabetes har en ökad risk för stroke och en försämrad och långsammare neurologisk återhämtning. Livsstilsförändringar såsom viktnedgång kan minska risken för insjuknande, men det finns ingen tidigare studie som undersökt om viktnedgång förbättrar återhämtning efter stroke.

Studiens resultat visar att det är effektivt att minska kroppsvikten genom kostintervention, för att förbättra den neurologiska återhämtningen efter stroke. Studien visar också att en långvarig viktnedgång krävs för att normalisera glukosnivåer och insulinresistens. En kortvarig kostintervention leder till viktnedgång, men visade att utan påverkan på glukosmetabolismen, påverkades inte återhämtningsförmågan efter stroke hos möss som utvecklat typ 2-diabetes.

Dimitra Karampatsi
Dimitra Karampatsi, doktorand KI SÖS

– Detta antyder att personer med typ 2-diabetes sannolikt har en bättre prognos efter strokeinsjuknande om viktnedgång prioriteras efter diabetesdiagnos har fastställts, säger Dimitra Karampatsi, doktorand vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning , Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KI SÖS) och studiens försteförfattare.

Forskarna planerar nu att gå vidare och studera sambandet i en klinisk registerstudie.

– Experimenten visar på ett outforskat samband som vi bör pröva i kliniska studier för optimalt omhändertagande av våra patienter med typ 2-diabetes, tillägger Alexander Zabala, medförfattare, doktorand vid KI SÖS och läkare vid Vo Akut Internmedicin och Neurologi på Södersjukhuset.

Studien har utarbetats av Vladimer Darsalia och Cesare Patrone vid NeuroCardioMetabolgruppen, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset  och är ett resultat av ett samarbete med Center for Brain Repair, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Vo Akut Internmedicin och Neurologi vid Södersjukhuset.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Diabetesfonden, EFSD, STROKE-Riksförbundet, ALF, Hjärnfonden, Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse och Hjärt-Lungfonden.

Publikation

"Diet-induced weight loss in obese/diabetic mice normalizes glucose metabolism and promotes functional recovery after stroke"
Dimitra Karampatsi, Alexander Zabala, Ulrika Wilhelmsson, Doortje Dekens, Ellen Vercalsteren, Martin Larsson, Thomas Nyström, Milos Pekny, Cesare Patrone, Vladimer Darsalia
Cardiovascular Diabetology, 22 Dec 2021