Publicerad: 2020-01-15 15:30 | Uppdaterad: 2020-01-21 14:55

Vetenskapsrådet tilldelar KI mångmiljonbelopp för utvecklingsforskning

Vetenskapsrådet har beviljat drygt 34 miljoner kronor till forskare vid Karolinska Institutet inom utvecklingsforskning.

Projektbidrag

Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. De projekt som fått bidrag är:

Nätverksbidrag

Nätverksbidraget syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskningsprojekt som mål. Bidraget ska stödja utveckling av långsiktig gemensam forskning mellan svenska forskare och forskare från låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. De projekt som fått nätverksbidrag är:

 • Karin Broberg vid Institutet för miljömedicin har blivit tilldelad ett nätverksbidrag för ”MicroToxBol: forskningsnätverk kring miljöexponering och hälsoeffekter av metaller och pesticider i Bolivia” med totalt en summa av 786 954 under en tvåårsperiod.
   
 • Kristina Broliden vid institutionen för medicin, Solna har blivit tilldelad ett nätverksbidrag för ”Ett nytt svenskt-kenyanskt forskningsnätverk för att studera biologiska mekanismer för hur hormonella preventivmedel kan påverka risken att smittas av HIV” med totalt en summa av 800 000 under en tvåårsperiod.
   
 • Anna Mia Ekström vid institutionen för global folkhälsa har blivit tilldelad ett nätverksbidrag för ”STOP-2-NCDs: Att förstå och förebygga multipla sjukdomsutmaningar i ett urbaniserat Uganda, med fokus på högt blodtryck och diabetes” med totalt en summa av 747 010 under en tvåårsperiod.
   
 • Gunilla Källenius vid institutionen för medicin, Solna har blivit tilldelad ett nätverksbidrag för ”Bovin tuberkulos i Mozambique” med totalt en summa av 800 000 under en tvåårsperiod.
   
 • Jenny Löfgren vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi har blivit tilldelad ett nätverksbidrag för ”Global Kirurgi - ett nätverk mellan fyra kontinenter” med totalt en summa av 800 000 under en tvåårsperiod.
   
 • Helena Nordenstedt vid institutionen för global folkhälsa har blivit tilldelad ett nätverksbidrag för ”Förstärkning av hälsosystemet i Liberia efter ebolautbrottet genom kapacitetsbyggande” med totalt en summa av 800 000 under en tvåårsperiod.

Vetenskapsrådet inväntade besked om biståndsbudgeten och har därför inte kunnat bevilja bidrag inom 2019 års utlysning för utvecklingsforskning. Den 28 november 2019 publicerade de en lista med de projekt som rekommenderades finansiering. Den 9 januari 2020, bekräftade de deras preliminära beslut.