Publicerad: 2017-11-07 15:56 | Uppdaterad: 2019-03-19 16:04

Vetenskapsrådet beviljar nära 25 miljoner i bidrag till MBB-forskare

Sex forskare på MBB får bidrag från Vetenskapsrådet.

Sex MBB-forskare får sammanlagt nära 25 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet (VR).

Inom VR:s utlysning inom medicin och hälsa beviljas alla bidrag för fyra år, från 2018 fram till 2021.

Projekt: Selenproteiner i hälsa och sjukdom
Forskningsledare: Elias Arnér
Bidrag: 4,8 miljoner SEK
Mer om Elias Arnérs forskning (på engelska)

Projekt: Mekanismer för kärlbildning och missbildning – identifiering av nya målmolekyler för intervention
Forskningsledare: Lars Jakobsson
Bidrag: 4,8 miljoner SEK
Mer om Lars Jakobssons forskning (på engelska)

Projekt: Struktur och metabola funktioner för thioredoxin och thioredoxin reduktas
Forskningsledare: Arne Holmgren
Bidrag: 4,8 miljoner SEK
Mer om Arne Holmgrens forskning (på engelska)

Projekt: Betydelsen av störd spontan kalciumaktivitet i den embryonala hjärnan för neuropsykiatrisk sjukdom
Forskningsledare: Per Uhlén
Bidrag: 5,64 miljoner SEK
Mer om per Uhléns forskning (på engelska)

Proof of Concept inom livsvetenskap

Vetenskapsrådet har även fattat beslut om projektbidrag för Proof of Concept inom livsvetenskap. Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat.

Ulf Eriksson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får 1,2 miljoner kronor i bidrag för utveckling av nya läkemedelskandidater för stroke, fibros och cancer.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Inom VR:s utlysning för projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap får Roman Zubarev 3,5 miljoner kronor för projektet "Jonisering, protonisering, radikalisering och icke-ergodisk fragmentering av proteinjoner i gasfas”.