Publicerad: 2018-11-13 11:11 | Uppdaterad: 2018-12-07 09:33

Vetenskapsrådet beviljar nära 17 miljoner i bidrag till MBB-forskare

Collage of portraitt på Nicola Crosetto, Jens Hjerling-Leffler och Jesper Z. Haeggström.

Tre forskare på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) får sammanlagt 16,8 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen medicin och hälsa.

Alla bidrag löper i fyra år, från 2019 fram till 2022.

Projekt: Dechiffrering av rollen hos programmerade DNA-avbrott vid åldrande
Forskningsledare: Nicola Crosetto
Bidrag: 7,2 miljoner SEK
Mer om Nicola Crosettos forskning (på engelska)

Projekt: Eikosanoider, från molekylära strukturer till nya terapier
Forskningsledare: Jesper Z. Haeggström
Bidrag: 4,8 miljoner SEK
Mer om Jesper Z. Haeggströms forskning (på engelska)

Projekt: Funktionell analys av polygen risk för schizofreni: från genetik till experiment
Forskningsledare: Jens Hjerling-Leffler
Bidrag: 4,8 miljoner SEK
Mer om Jens Hjerling-Lefflers forskning (på engelska)