Publicerad: 2022-02-02 09:24 | Uppdaterad: 2022-02-04 14:25

Utlysningar inom ramen för ALF-avtalet

KI och Region Stockholm utlyser inom ramen för ALF-avtalet följande medel:

ALF Medicin 2023

Forskningsrådet utlyser projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt, ALF Medicin 2023.

  • Utlysningen öppnade 1 januari 2022
  • Ansökan ska vara inskickad senast den 16 februari 2022 kl. 16.00.

ALF Pedagogik 2023

Utbildningsrådet utlyser ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

  • Ansökan ska vara inskickad senast den 15 mars 2022 klockan 16.00.

Kliniska forskartjänster 2023

Forskningsrådet utlyser medel för stöd till Forskar ST, kliniska postdoktorer, kliniska forskare, högre kliniska forskare och kliniska forskare med medellång vårdutbildning.

  • Ansökningsperioden startar den 1 februari 2022.
  • Ansökan ska vara inskickad senast den 16 mars 2022 klockan 16.00.

Nätverkssjukvården i Region Stockholm 2023, NSV projektmedel 2023

Region Stockholm utlyser projektmedel för Forskning i Nätverkssjukvården 2023. Syftet med utlysningen är att främja forskningen i nätverkssjukvården och framför allt inom primärvård och pre-hospital vård.

Medel kan sökas med upp till 750 000 kronor per projekt och år i upp till tre år.

  • Ansökningsperioden startar 2 februari 2022
  • Ansökan ska vara inskickad senast den 5 april 2022 klockan 16.00.

Läs mer om utlysningarna och ansök på sidan:
Region Stockholm | Region Stockholm (researchweb.org)