Publicerad: 2022-04-04 13:35 | Uppdaterad: 2022-04-04 13:40

Utlysning inom KIs rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare pågår

I årets utlysning ingår anställningar som biträdande lektor samt senior forskningsspecialist/senior forskare (för redan anställda forskarassistenter) samt konsolideringsbidrag.

Satsningen har inriktning mot forskning inom ämnesområdet medicinsk vetenskap i bred bemärkelse - inkluderande medicin, vård och hälsa. Sista ansökningsdag är 28 april.

Programmet riktar sig till juniora forskare upp till tolv år efter erhållen doktorsexamen och finansieras av Karolinska Institutets fakultetsnämnd. 

I årets satsning ingår följande delar:

  • upp till åtta anställningar som biträdande lektor,
  • upp till fyra anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare för redan anställda forskarassistenter
  • upp till nio konsolideringsbidrag för redan anställda vid KI

Detaljerad information om programmets innehåll samt länkar till annonser i Varbi där ansökningarna ska lämnas in senast 28 april hittar du på webbsidorna för KIs rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare.

Kontakt

Anette Pinjemo

HR-specialist