Publicerad: 2024-05-24 09:19 | Uppdaterad: 2024-05-24 09:19

Utlysning! Ansökan om fristående kurstillfälle läsåret 25/26

Ansökningsperioden för att ge fristående kurser med kursstart sommaren 2025, höstterminen 2025 samt vårterminen 2026 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 1 september 2024.

Med fristående kurser avses kurser på grundnivå eller avancerad nivå, som intresserade söker till via antagning.se. Kurserna kan vända sig till högskolenybörjare eller kräva tidigare högskolestudier. Ansökan gäller inte kurser inom forskarutbildningen, uppdragsutbildning eller intern personalutbildning vid KI.

KI använder idag utbildningsdatabasen Selma för att hantera utbildningsutbudet. Fr o m den 1 januari 2025 kommer KI att hantera all utbildnings­planering direkt i Ladok. Denna övergång hanteras under 2024 i ett särskilt införandeprojekt och planeringen i projektet påverkar årets arbete med fristående kurser. Införandet kommer bland annat att innebära att datumet för att fastställa kursplaner tidigareläggs. I och med att det blir mindre tid för att arbeta med nya kurser, rekommenderas institutionerna att bara ansöka om redan existerande fristående kurser denna ansökningsomgång

Från och med i år görs ansökan digitalt via KI-Survey. Välkommen med din ansökan!