Publicerad: 2016-10-11 10:49 | Uppdaterad: 2016-10-13 11:13

Upplevd fetma får kvinnor att känna sig mer missnöjda än män

Kvinnor som upplever sig vara drabbade av fetma blir betydligt mer missnöjda med sina kroppar än män med motsvarande överviktsproblematik. Det visar forskare från Karolinska Institutet tillsammans med brittiska forskare i en virtual reality-studie, där hälsosamma personers hjärnaktivitet undersöktes samtidigt som de fick “prova på” att ha en kraftigt överviktig kropp. Studien publiceras i Cerebral Cortex.

I vår del av världen, där utseendefixeringen är utbredd, är det vanligt med negativa känslor kring den egna kroppen. En effekt är att några av oss, framför allt unga kvinnor, utvecklar ätstörningar som anorexia och bulimi. Men exakt hur det går till neurobiologiskt när negativa känslor påverkar vår kroppsuppfattning och ätstörningar utvecklas vet vi ännu inte så mycket om. För att ta reda på mer har forskare för första gången undersökt hur friska individers hjärnor reagerar när de tror att deras kropp har förändrats till det smalare eller överviktiga hållet.

För att skapa en känsla hos försökspersonerna att de antingen var smala eller överviktiga fick de ha på sig ett virtual reality-headset samtidigt som de tittade på en video. På videon visades en tjock eller smal kropp ur ett sådant perspektiv att det såg ut som att de tittade ner på den egna kroppen. För att utlösa en känselillusion av att denna virtuella kropp nu var den egna lät forskarna beröra försökspersonerna på överkroppen, samtidigt som personen på videon blev berörd på samma sätt.

Koppling mellan hjässloben och insulära loben

Professor Henrik EhrssonGenom att samtidigt studera försökspersonernas hjärnaktivitet i en fMRI-kamera kunde forskarna se att negativa känslor kring kroppen genast sätter igång nervcellssignaler som kan leda till en negativ kroppsuppfattning. De såg nämligen att det fanns en koppling mellan hjässloben, där våra perceptioner, som kroppsuppfattning tolkas och den insulära loben samt främre gördelvindlingen, där känslor som smärta, ilska eller rädsla processas.

Vidare fann forskarna ett samband mellan hur sårbara försökspersonerna var för att utveckla ätstörningar och minskad aktivitet i främre gördelvindlingen. Studien visar också på en möjlig neurobiologisk förklaring till varför ätstörningar är vanligast hos kvinnor eftersom denna grupp både uppvisade kraftig aktivitetsminskning i främre gördelvindlingen och kände sig mera missnöjda med den överviktiga kroppen än männen.

– Vi vet att kvinnor har högre risk att utveckla ätstörningar än män. Vår studie visar att den ökade känsligheten är relaterad till en minskad aktivitet i ett specifikt område i frontalloben – främre gördelvindlingen – ett område som är förknippat med känslomässig bearbetning, säger Henrik Ehrsson, professor vid institutionen för neurovetenskap.

Studien vid Karolinska Institutet har genomförts tillsammans med University of York i Storbritannien och finansierats av bland andra Hjärnfonden, Janes S McDonnell Foundation, Torsten Söderbergs Stiftelser samt Vetenskapsrådet.

Publikation

”Illusory obesity triggers body dissatisfaction responses in the insula and anterior cingulate cortex”,
Catherine Preston, Henrik Ehrsson
Cerebral Cortex online: 12 oktober 2016, doi:10.1093/cercor/bhw313.